smart-grids.plW ostatni weekend osiągnięto światowe porozumienie klimatyczne, którego celem jest zatrzymanie wzrostu globalnych temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny. Według firmy doradczej Deloitte, Polska, realizując ten cel, powinna m.in. skupić się na działaniach zmniejszających energochłonność naszej gospodarki, co zmniejszy emisje gazów cieplarnianych i skażenie środowiska naturalnego oraz bezpośrednio przełoży się na oszczędności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Co więcej, poprawa efektywności energetycznej może zwiększyć nasz wzrost gospodarczy i konkurencyjność międzynarodową.

smart-grids.plChiny mogą do 2050 roku czerpać aż 84% energii ze źródeł odnawialnych, przez co znacznie zmniejszą udział paliw kopalnych i obniżą koszty związane z jej produkcją – informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF, na której zlecenie powstał specjalny raport „China’s Future Generation”.

smart-grids.plAż 83 proc. uczestników badania "Security Trends. Bezpieczeństwo w cyfrowej erze" przeprowadzonego przez Microsoft oraz EY, przyznało, że wiedza działów biznesowych na temat cyberzagrożeń wyraźnie wzrosła w ciągu ostatniego roku. Oceniają jednak, że wobec skali tych zjawisk nadal jest ona na niewystarczającym poziomie.

smart-grids.plWyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych 10-20 latach są jakościowo inne od dotychczasowych. Polityka klimatyczna, a także energetyczna Unii Europejskiej, przypadają na okres dużych zmian na globalnym rynku surowców, sprawia, że Polska będzie musiała dokonać znaczącego wysiłku technologicznego, aby obronić konkurencyjność nie tylko sektora energetyki, ale wręcz całego przemysłu.

mitsubishiTemat samochodów elektrycznych i hybrydowych pozostaje w Polsce wciąż świeży i praktycznie nieznany, jednak jak pokazują liczne publikacje i komentarze w internecie, zainteresowanie polskich kierowców tym tematem jest bardzo duże. By odpowiedzieć na większość pytań z tego obszaru nurtujących Polaków, portal specjalizujący się w dziedzinie eco-motoryzacji „Eco-driving” stworzył raport „Samochody elektryczne i hybrydowe – kompendium wiedzy kierowcy”.

smart-grids.plPrace nad dokumentem Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej zostały zainicjowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2008 w związku z pojawieniem się nowego typu zagrożeń międzynarodowych, jakimi były przeprowadzone przez Rosję cyberataki na Estonię (2007) i Gruzję (2008). W obu przypadkach jednym z głównych celów strony atakującej było wywołanie przy użyciu narzędzi informatycznych przerw w dostawach energii elektrycznej do wybranych obiektów administracji atakowanego państwa. Świat wkroczył w erę wojen hybrydowych.

smart-grids.plPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 29 października 2015 r. przekazały Prezesowi URE oraz złożyły w Ministerstwie Gospodarki dokument pn. "Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej, o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w okresie 10.08.2015r. – 31.08.2015r.".

Newsletter

Patronaty medialne

Wyszukiwarka

Free Joomla! template by Age Themes