energa

Ponad połowa z szacowanej na 27,5 mln zł inwestycji na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Ostrołęce zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wkrótce ENERGA OPEC otrzyma pierwszą transzę w wysokości 2,3 mln zł. Rekordowe w historii miejskiego ciepła nakłady zwiększą niezawodność dostaw i komfort odbiorców.

PGEW PGE Dystrybucja rozpoczęto prace związane z uruchomieniem projektu, którego celem jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu inteligentnego pomiaru – AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). Kontynuując prowadzone dotychczas działania i uwzględniając doświadczenie zdobyte podczas wdrożenia instalacji pilotażowych zdalnego odczytu, wytypowano dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce.

globema28 września 2012 r., zgodnie z harmonogramem, zakończone zostało wdrożenie systemu EC.GIS w WPEC Legnica. Tym samym użytkownikami systemu EC.GIS jest już czternaście przedsiębiorstw energetyki cieplnej w całej Polsce, zarówno tych bardzo dużych, jak i mniejszych.

sW Trójmieście powstanie główny ośrodek badawczo-rozwojowy Nation E w Europie. Oprócz części R&D, biuro będzie zajmowało się promocją stworzonej Platformy Energetycznej oraz aplikacji z zakresu transmisji danych pomiędzy uczestnikami platformy.

pgePGE Dystrybucja rozwija i udoskonala swoją infrastrukturę przesyłową. 12 października 2012 r. spółka podpisała kontrakt na budowę nowego odcinka linii 110 KV o długości ok. 24 km. W ostatnich dniach ogłoszono akcję wymiany 1,3 tys. przestarzałych transformatorów na Lubelszczyźnie.

TETRAPonad miesiąc temu ENERGA-Operator S.A. wysłał do kluczowych dostawców systemów TETRA w Polsce zapytanie RFI (ang. Request For Information) dotyczące możliwości wybudowania systemu łączności radiowej w standardzie TETRA. 12 października 2012 r. minął termin nadsyłania odpowiedzi. Nie jest to oczywiście jeszcze przetarg, ale etap rozpoznawania rynku, który być może już wkrótce zaowocuje zamówieniem publicznym na duży system TETRA.

plusPolkomtel sp. z o.o. podpisał umowę z ENERGA-Operator na dostawę infrastruktury pośredniczącej oraz świadczenie usług transmisji danych w technologiach CDMA i 3GPP przy realizacji inteligentnego opomiarowania (ang. Advanced Metering Infrastructure, AMI).

PARTNERZY:

tauron

Newsletter

Patronaty medialne

Wyszukiwarka

Free Joomla! template by Age Themes