globema28 września 2012 r., zgodnie z harmonogramem, zakończone zostało wdrożenie systemu EC.GIS w WPEC Legnica. Tym samym użytkownikami systemu EC.GIS jest już czternaście przedsiębiorstw energetyki cieplnej w całej Polsce, zarówno tych bardzo dużych, jak i mniejszych.

sW Trójmieście powstanie główny ośrodek badawczo-rozwojowy Nation E w Europie. Oprócz części R&D, biuro będzie zajmowało się promocją stworzonej Platformy Energetycznej oraz aplikacji z zakresu transmisji danych pomiędzy uczestnikami platformy.

pgePGE Dystrybucja rozwija i udoskonala swoją infrastrukturę przesyłową. 12 października 2012 r. spółka podpisała kontrakt na budowę nowego odcinka linii 110 KV o długości ok. 24 km. W ostatnich dniach ogłoszono akcję wymiany 1,3 tys. przestarzałych transformatorów na Lubelszczyźnie.

TETRAPonad miesiąc temu ENERGA-Operator S.A. wysłał do kluczowych dostawców systemów TETRA w Polsce zapytanie RFI (ang. Request For Information) dotyczące możliwości wybudowania systemu łączności radiowej w standardzie TETRA. 12 października 2012 r. minął termin nadsyłania odpowiedzi. Nie jest to oczywiście jeszcze przetarg, ale etap rozpoznawania rynku, który być może już wkrótce zaowocuje zamówieniem publicznym na duży system TETRA.

plusPolkomtel sp. z o.o. podpisał umowę z ENERGA-Operator na dostawę infrastruktury pośredniczącej oraz świadczenie usług transmisji danych w technologiach CDMA i 3GPP przy realizacji inteligentnego opomiarowania (ang. Advanced Metering Infrastructure, AMI).

wiatrakiFirma ContourGlobal, poprzez swoją spółkę zależną ContourGlobal Latam SA, ogłosiła plany budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Peru, które nabyła od Energia Eolica SA (EESA). EESA buduje elektrownie wiatrowe pod nazwą Cupisnique oraz Talara o zainstalowanej mocy ok. 114 MW. Kiedy zostaną ukończone, będą pierwszymi elektrowniami wiatrowymi dużej skali w Peru oraz największymi działającymi elektrowniami wiatrowymi w Ameryce Południowej poza terytorium Brazylii.

Wyszukiwarka

Free Joomla! template by Age Themes