smart-grids.plSmart City Kraków to pilotażowy projekt nastawiony na rozwój miasta dzięki efektywnej współpracy środowiska technologicznego, inwestorów, administracji publicznej oraz przedstawicieli nauki.

eebdJuż 17-18 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się Emirates & Europe Economic Forum – wydarzenie, organizowane w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz zaprezentowania możliwości współpracy w zakresie kultury, turystyki i sportu.

mmcPrzed sektorem energetycznym w Polsce stoi wiele wyzwań – jednym z nich jest podwyższenie jakości energii w sieciach. Działania Operatorów koncentrują się na pracach inwestycyjnych i modernizacyjnych, które generują potężne koszty oraz zapotrzebowanie na nowe technologie. Liczne bariery formalne i prawne mają bezpośrednie przełożenie na rodzaj i zakres planowanych zmian modernizacyjnych. Operatorzy muszą poświęcić wiele czasu m. in. na wyznaczanie terenu pod lokalizację źródeł, co niejednokrotnie niekorzystnie wpływa na całokształt podejmowanych prac.

mmcPrzedsiębiorstwami działającymi na rynku energii są zarówno Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, jak i spółki obrotu. Współpraca pomiędzy tymi uczestnikami rynku występuje na wielu płaszczyznach. Spółki te komunikują się ze sobą głównie w procesie zmiany sprzedawcy, w sprawie danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz przy migracji odbiorcy. Na organizowanym przez naszą firmę warsztacie dowiecie się Państwo, jakie aspekty związane ze współpracą i relacjami między OSD i OSP budzą najwięcej wątpliwości.

europolisJak poprawiać jakość życia w miastach pamiętając przy tym o ograniczonej ilości zasobów naturalnych i o przyszłych pokoleniach? Jak mądrze korzystać ze środowiska naturalnego by stwarzać warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego? Co robią władze miast, a co mogą zrobić obywatele i działające w miastach firmy? Miasta, które gromadzą ponad 70% mieszkańców Europy, zużywają 80% energii oraz są odpowiedzialne za 80% emisji CO2 są dobrym adresatem tych pytań.

Newsletter

Patronaty medialne

Wyszukiwarka

Free Joomla! template by Age Themes