Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Minister Klimatu powołał Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. „Dotychczasowe doświadczenie z prac Zespołu potwierdzają konieczność kontynuacji jego funkcjonowania, jako organu doradczego Ministra Klimatu, jednak w kształcie rozszerzonym na sektor elektroenergetyczny i w sposób dostosowany do możliwości pracy zdalnej” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Freeimage_Ivan PoleCelem powołania Zespołu jest zapewnienie Ministrowi Klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, dotychczasowe efekty prac Zespołu przemawiają za celowością jego rozszerzenia również na sektor elektroenergetyczny.

- Proponowany zakres działania Zespołu ma umożliwić zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych Ministrowi Klimatu do podjęcia decyzji, zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów lub ich skutków – podkreślił szef resortu klimatu.

Kliknij, aby pobrać Zarządzenie Ministra Klimatu.

Źródło: gov.pl