Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

15 lipca 2020 r. rada nadzorcza TAURON Polska Energia powołała na stanowisko prezesa zarządu - Wojciecha Ignacoka, wiceprezesa zarządu ds. finansów - Marka Wadowskiego i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem - Jerzego Topolskiego.

freeimageNowy zarząd został powołany na trzyletnią kadencję.

Wojciech Ignacok, to menadżer branży energetycznej i ciepłowniczej z wieloletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada kompetencje w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. Dodatkowo swoją wiedzę wykorzystywał podczas prowadzenia złożonych projektów inwestycyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., spółce prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji. 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia otrzymała dokumenty potwierdzające złożenie przez Wojciecha Ignacoka rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Marek Wadowski, jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia.

Jerzy Topolski, jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON. Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja, gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

 

Źródło: media.tauron.pl, fot.: freeimage / cricava