Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Do 28 lipca 2020 r. przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek poinformować URE o stanie instalacji liczników zdalnego odczytu w trybie godzinowym niezbędnych dla prawidłowego pobierania opłaty mocowej przez OSP/OSD od 1 października 2020 r.

canvaW związku z pracami nad kalkulacją stawek opłaty mocowej na 2021 r., w szczególności dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 247; dalej „ustawa mocowa”), działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm., dalej „ustawa – Prawo energetyczne”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do przedstawienia informacji dotyczących stanu instalacji liczników z funkcją zdalnego odczytu w trybie godzinowym u ww. grupy odbiorców niezbędnych dla prawidłowego pobierania opłaty mocowej przez operatora systemu przesyłowego/dystrybucyjnego od dnia 1 października 2020 r.

Informacje i dane należy przedstawić poprzez wypełnienie załączonej do niniejszego wezwania tabeli i wysłać w terminie do 28 lipca 2020 r. na
adres Urządu Regulacji Energetyki (Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich)

Tabela - dane dotyczące liczników

 

Źródło: ure.gov.pl, fot. canva