Breaking news
Wojciech Krawczyk Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Sąd oddalił w całości powództwo PySENSE sp. z o.o. przeciwko Apator SA na 21,5 mln zł.

 

freepik30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy, oddalił w całości powództwo PySENSE sp. z o.o. przeciwko Apator SA dotyczące zapłaty kwoty 21 526 688,09 zł i zasądził zwrot kosztów procesu na korzyść Emitenta. Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny, a spółce Pysense sp. z o.o. przysługuje apelacja.

 

Więcej informacji o pozwie dostępnych jest w artykule: Apator uważa za bezzasadny pozew PySENSE

 

Źródło: apator.com; fot. freepik