Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Podczas odbywającej się w Rzeszowie VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” rozstrzygnięty został II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie. Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, a udział jest bezpłatny.

 

jstBezpłatny konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie samorządów które sfinalizowały najciekawsze inwestycji energetyczne w zakresie budownictwa czy też transportu, a także przeprowadziły najlepsze akcje społeczne lub informacyjno-promocyjne, dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej.

- Chodzi nam o nagrodzenie najciekawszy inicjatyw dotyczących szeroko pojętej energetyki czy ochrony klimatu i wypromowanie takich rozwiązań, które mogą być uznane za modele, godne powielenia w innych miejscach Polski – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, inicjator konkursu. - Chodzi nam też o zwrócenie uwagi na to, że transformacja energetyczna musi zacząć się od samorządów.

Kapituła złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych oraz uznanych ekspertów zajmujących się samorządami, wybrała zwycięzców poszczególnych kategorii oraz zwycięzcę całego konkursu. Dodatkowo decyzją kapituły w tym roku konkurs został rozszerzony o kategorię: „Aspirujący innowator roku” w dziedzinie ciepłownictwa. Zwycięzcą w tej kategorii został Mińsk Mazowiecki.

- W tej kategorii była przewidziana nagroda – bezpłatne przygotowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi skorzystanie z unijnego programu ELENA (European Local ENergy Assistance) czyli Instrumentu Wsparcia Efektywności Energetycznej – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu.

W dziedzinie inwestycji energetycznych w zakresie budownictwa wyróżniona została gmina Przywidz z województwa pomorskiego. Nagrodę odebrał osobiście wójt Marek Zimakowski.

- Łączymy OZE z oczyszczalnią ścieków – mówi Marek Zimakowski, wójt Przywidza. - Współpracujemy z instytucjami badawczymi i wdrożeniowymi nad projektem wspólnoty energetycznej. Chodzi o budynki samowystarczalne energetycznie, mające własne źródła energii, rozliczające się w ramach wspólnoty. Dzięki temu aktualny kryzys nas nie dotyczy.

Za inwestycję energetyczną w zakresie transportu wyróżniona została gmina Płońsk z województwa mazowieckiego. W Płońsku powstała – po raz pierwszy w historii miasta – elektryczna komunikacja zbiorowa, a także kilka kilometrów ścieżek rowerowych.

- Kupiliśmy dwa autobusy elektryczne, korzystają z nich przede wszystkim uczniowie – mówi Filip Przedpełski, rzecznik Urzędu Miasta Płońsk, który odbierał nagrodę.

Za najlepszą akcję społeczną z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej wyróżniona została Gdynia. Chodzi o akcję „Strażnicy energii”, w ramach której uczniowie szkół podstawowych dbali o oszczędność i niemarnowanie energii w swoich placówkach.

- Połowa z uzyskanych oszczędności wracała do szkoły na dowolny zakup, na przykład pomoce edukacyjne czy na wycieczki – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

Przy ocenie wszystkich zgłoszonych uczestników, brane pod uwagę były wydatki na jednego mieszkańca na inwestycje budowlane i transportowe dotyczące energii i klimatu oraz na akcje społeczne z tego zakresu. Dodatkowo pozyskane środki zewnętrzne na realizację polityki klimatyczno-energetycznej. Te zsumowane wskaźniki zdecydowały, że zwycięzcą konkursu zostało miasto Gdynia.

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd zostało dziesięć gmin. Począwszy od dziesiątego miejsca były to:

10 Dzierzgoń woj. pomorskiego,

9. Michałowice z woj. mazowieckiego,

8. Besko z woj. podkarpackiego,

7. Krosno z woj. podkarpackiego

6. Tychy z woj. śląskiego

5. Rzeszów z woj. podkarpackiego

4. Potęgowo z woj. pomorskiego,

3. Płońsk z woj. mazowieckiego (także zwycięzca w kategorii Inwestor roku w dziedzinie transportu),

2. Przywidz z woj. pomorskiego (także zwycięzca w kategorii Inwestor roku w dziedzinie budownictwa),

1. Gdynia z woj. pomorskiego (także zwycięzca a kategorii „Akcja społeczna”).

 

Sponsorami II Konkursu na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd zostali Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Kapitałowa PGE oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

 

Źródło: instytutpe.pl