Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Szkocki Sunamp i spółka Grupy Compremum rozpoczęły współpracę w zakresie technologii efektywnego zarządzania energią cieplną. W ramach zawartej umowy Pozbud Inwestycje Sp. z o.o. (w trakcie rejestracji zmiany nazwy na Faradise Energy Sp. z o.o.) będzie dystrybuować na polskim rynku baterie cieplne Thermino, wykorzystujące opatentowane materiały zmiennofazowe.

 

pandlUmowa podpisana w Poznaniu przez CEO Sunamp Ltd. Andrew Bissella i prezesa Pozbud Inwestycje, Andrzeja Laskowskiego, ustanawia spółkę zależną Compremum S.A. dystrybutorem urządzeń magazynowania ciepła wytwarzanych w szkockiej fabryce. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków fotowoltaicznych w Europie, jak również technologii pomp ciepła w połączeniu z fotowoltaiką. Mając to na uwadze polski dystrybutor skupia się głównie na modelach urządzeń termicznych kompatybilnych z pompami ciepła i fotowoltaiką, deklarując jednak dostęp do jednostek integrowalnych z tradycyjnymi źródłami ciepła i energii.  

Sunamp projektuje i produkuje kompaktowe baterie ciepła w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną Plentigrade® o wysokiej wydajności. Gama urządzeń Thermino może magazynować energię ze źródeł odnawialnych (jak również konwencjonalnych) w celu dostarczenia ciepłej wody w bateriach termicznych, które są do czterech razy mniejsze niż równoważne zasobniki ciepłej wody. Magazyny ciepła Thermino hp mogą wspierać pełen zakres rozwiązań HVAC - obejmujących pompy ciepła niemal wszystkich producentów - poprzez zbuforowanie i wykorzystania zmagazynowanego ciepła zwiększając zakres autokonsumpcji dostępnej, korzystnej cenowo, energii. Z kolei współpraca urządzenia z instalacją fotowoltaiczną polega na przekierowaniu nadmiaru energii słonecznej do przechowywania w modelach Thermino hpPV, jako energii cieplnej.

Zawarta umowa jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia w Polsce zakładu produkcyjnego w formule joint venture, który będzie produkować baterie termiczne wykorzystujące materiały zmiennofazowe Plentigrade®, również  do zastosowań wielkoskalowych – w budynkach wielorodzinnych i zakładach przemysłowych.  Szacuje się, że w najbliższych trzech latach spółka zależna Compremum S.A. osiągnie przychody na poziomie 50 mln zł netto z tytułu sprzedaży urządzeń Thermino.

- Jest to ekscytujące partnerstwo, które oznacza początek planów Sunamp dotyczących znaczącego wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizując się w sektorze budowlanym i mając ambicje zwiększenia swojego udziału w rynku energii odnawialnej, Grupa Compremum jest dla nas doskonałym wyborem - powiedział tuż po podpisaniu umowy o współpracy CEO Sunamp Andrew Bissell. - W obliczu gwałtownie rosnących kosztów energii, niepewnych dostaw gazu i wymogu większej samowystarczalności energetycznej, szybko rośnie globalny rynek bardziej wydajnych magazynów termicznych.

- Podpisanie umowy handlowej z firmą Sunamp jest dla nas wydarzeniem o dużym znaczeniu. Po wejściu w obszar magazynowania energii elektrycznej, teraz mamy w ofercie technologie magazynowania energii cieplnej dla gospodarstw domowych. Sunamp jest jednym z liderów światowej transformacji w zakresie generowania, przechowywania i wykorzystania energii cieplnej i chłodniczej - reprezentujący Grupę Compremum Andrzej Laskowski podkreśla wagę współpracy ze szkockim producentem i dodaje: - Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia tych innowacji na rynek w Polsce, wierząc że tym sposobem również zmniejszymy zależność od paliw kopalnych i przyspieszymy przejście na energię odnawialną i elektryfikację ciepła, zapewniając oszczędność energii w wielu domach.

 

Źródło: pandl.pl