Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

"Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji" – to nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych opracowany wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz warszawską Uczelnię Łazarskiego. 15 października 2022 r. obyła się uroczysta inauguracja studiów.

 

freeimage_John_Nyberg- Cieszę się, że możemy rozpocząć pierwszy semestr pierwszych w Polsce studiów podyplomowych poświęconych w całości procesowi zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Tworzący się dopiero w Polsce sektor offshore wind potrzebuje i będzie potrzebował wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego inwestujemy w przygotowanie kadr, które w najbliższej przyszłości zasilą polską morską energetykę wiatrową – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Dziękuję pracownikom Grupy PGE oraz władzom uczelni za doprowadzenie do skutku naszej wspólnej inicjatywy. Słuchaczom studiów, a także wykładowcom, życzę owocnej współpracy przez cały okres studiów. Wspólnie zbudujmy kadry dla polskiego offshore.

W skład kadry wykładowców na kierunku „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” wchodzą eksperci z Grupy PGE, wśród nich także specjaliści, którzy zbierali doświadczenie w offshore wind za granicą.

PGE współpracuje z czołowymi polskimi ośrodkami naukowymi, kształcąc kadry pod budowę krajowego rynku morskiej energetyki wiatrowej. PGE współpracuje z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowo, PGE współpracuje ze szkołami technicznymi i branżowymi, jak Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – Technikum nr 2 w Malborku czy Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

 

Źródło: gkpge.pl; fot.: freeimage / John Nyberg