Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Stoen Operator zwiększa bezpieczeństwo swoich pracowników terenowych i wprowadza procedurę Last minute risk assessment. Zachowanie zasad BHP jest dla spółki najwyższym priorytetem. Dowodem na to podejście jest liczba wypadków przy pracy. W wynikach stołecznego OSD od 10 lat wskaźnik ten jest na bardzo niskim poziomie.

 

stoenStoen Operator, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, jest zobowiązany do utrzymania w odpowiedniej kondycji należących do niej obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. Pracownicy warszawskiego OSD przeprowadzają konserwację i modernizację poszczególnych urządzeń, a realizowane przez nich obowiązki często związane są również z ryzykiem prac wykonywanych na wysokości, w wykopach lub w ciągach jezdno-pieszych. Aby obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, spółka kładzie duży nacisk na utrzymywanie wiedzy pracowników dotyczącej BHP i stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa. Regularnie weryfikuje i uaktualnia procedury związane z tym aspektem realizacji obowiązków.

 

Ocena ryzyka w ostatniej chwili dla zwiększenia bezpieczeństwa

Nowy element oceny ryzyka to ocena zagrożeń (LMRA – Last minute risk assesment), którą pracownik powinien przeprowadzić w ciągu ostatnich 2-3 minut przed rozpoczęciem wykonywania określonego zadania. Jest on zobowiązany rozpoznać wszystkie zagrożenia w miejscu wykonywanej pracy np.: przy urządzaniach energetycznych, pracach na wysokości, budowlanych, ale także przeanalizować ruch uliczny, ryzyko potknięcia, czy stan pogody.

- LMRA (Last minute risk assessment, czyli ocena ryzyka w ostatniej chwili) dotyczy pracowników terenowych i oznacza analizę ryzyka tuż przed przystąpieniem do pracy — przybliża temat nowej procedury Robert Orzechowski, lider zespołu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Stoen Operator. - W Polsce wprowadzamy kolejny ważny aspekt podnoszący poziom bezpieczeństwa, W oparciu o doświadczenia naszych kolegów z innych spółek w różnych krajach Grupy E.ON, wypracowaliśmy własne rozwiązanie, które odpowiada specyfice naszej pracy i ma zastosowanie w narzędziach, których używamy.

 

Dodatkowa funkcjonalność w autorskim narzędziu Stoen Operator

W realizacji codziennych zadań brygady terenowe wykorzystują system mTask. Został on stworzony w 2021 roku przez dział IT spółki z Grupy E.ON w Polsce we współpracy ze specjalistami i pracownikami funkcyjnymi pionu Usług Sieciowych Stoen Operator. Zespoły terenowe zostały wyposażone w tablety, służące do odbierania i rejestracji zadań, komunikowania się ze zleceniodawcami zadań, podglądu danych w systemie GIS, nawigacji samochodowej itp.

- Na panelu w mTask, przed przystąpieniem do realizacji zleconego zadania, każdy pracownik będzie musiał przeczytać 4 polecenia i się do nich zastosować – tłumaczy Robert Orzechowski. - Takie postępowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa, dlatego przycisk „Idź dalej” uaktywni się dopiero po kilku sekundach od pojawienia się okna z komunikatem.

Procedura LMRA jest stosowana również w innych spółkach Grupy E.ON w Polsce. Mają one zamiar, promować ją również wśród wykonawców realizujących zadnia na obiektach oraz infrastrukturze należącej m.in. do Stoen Operator.

 

Źródło: media.mslgroup.pl