Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu o dofinansowanie ze środków unijnych projektów budowy elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatów nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego.

eneaCelem wdrożenia projektów jest zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego. Ich łączna wartość to niemal 56,9 mln zł a unijne dofinansowanie wynosi ponad 39,7 mln zł. Projekty „Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych” obejmują: Poznań, Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski wraz z powiatem oraz powiaty: strzelecko-drezdenecki, choszczeński i nowosolski.

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie naszych działań ze środków Unii Europejskiej wspomaga konsekwentną realizację programu tworzenia sieci inteligentnej na obszarze północno-zachodniej Polski. Realizacja tych projektów pozwoli nam przede wszystkim zdecydowanie efektywniej zarządzać zdalnie siecią, a także zredukować straty energii elektrycznej. Poszerzy również możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii, co jest priorytetem w proekologicznych działaniach Grupy Enea – poinformował Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Projekty budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Poddziałanie 1.4.1). Efektem ich wdrożenia będzie realizacja 8 funkcjonalności sieci inteligentnej (Smart Grid) dla sieci dystrybucyjnej, takich jak:

  • funkcja monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją,
  • funkcja automatycznej identyfikacji błędów (wraz z systemem naprawczym),
  • funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania sieci,
  • funkcja kontroli przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi i kompensatorami mocy biernej),
  • funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali,
  • funkcja automatycznej dostawy usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy biernej),
  • funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją,
  • funkcja zarządzania energią przez odbiorcę.

Umowę z Ministerstwem Klimatu w imieniu Enei Operator podpisał prezes Andrzej Kojro oraz wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej Marek Szymankiewicz.

Celem realizacji projektów jest zapewnienie efektywnego oraz zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony. Planowany termin ukończenia prac to koniec 2022 r.

 

Na fotografii: Andrzej Kojro, prezes Enei Operator i Marek Szymankiewicz, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej podpisują umowę o dofinansowaniu z UE budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

 

Źródło: media.enea.pl