Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

Wspieranie transformacji energetycznej w Polsce pozostaje w pełnej zgodności z priorytetami EBOR. Regularnie angażujemy się również w finansowanie inwestycji sieciowych grup energetycznych – wskazuje Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

 

Anna Chmielewska EBOR

Anna Chmielewska, Associate Director,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

W jaki sposób EBOR planuje wesprzeć transformację energetyczną w Polsce? Jakiej wysokości fundusze zarezerwowane są na ten cel i w jakiej perspektywie czasowej?

Wspieranie transformacji energetycznej pozostaje priorytetem EBOR-u w krajach, w których inwestuje, co jest również odzwierciedlone w najnowszej Strategii Banku dla Polski. W ostatnich latach EBOR inwestował w Polsce około 600–800 mln euro rocznie.

Warto zaznaczyć, że taka wartość inwestycji EBOR oznacza wsparcie projektów o łącznej wartości ponad 2,5 mld euro rocznie. EBOR jest bankiem projektowym, co oznacza, że nie wyznaczamy sztywnej alokacji środków na poszczególne sektory. Jednocześnie jednak wspieranie transformacji energetycznej rozumiemy szerzej niż tylko z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego. Obecnie każdy projekt finansowany przez nas w Polsce jest rozpatrywany m.in. w kontekście jego zgodności z celami gospodarki niskoemisyjnej. Wiele z finansowanych przez nas projektów realizowanych poza wąsko rozumianym sektorem energetycznym, bezpośrednio przyczyniło się do transformacji energetycznej naszego kraju.

W tym kontekście miło nam potwierdzić, że w 2019 roku ponad 60 proc. z łącznej kwoty 833 mln euro inwestycji EBOR-u w Polsce wspierało inwestycje bezpośrednio przyczyniające się do zmniejszenia śladu węglowego polskiej gospodarki.

Jak ta kwota wygląda na tle przekazanego wsparcia innym beneficjentom z UE?

Polska pozostaje największym obok Grecji beneficjentem finansowania EBOR-u spośród krajów Unii Europejskiej. Od wielu lat Polska jest również wśród pięciu największych beneficjentów spośród wszystkich krajów działalności Banku.

Wspieranie transformacji energetycznej w Polsce pozostaje w pełnej zgodności z priorytetami EBOR.

Jakie przedsiębiorstwa i jakie obszary są głównymi odbiorcami finansowania oferowanego przez Państwa instytucję? Czy planowane jest wsparcie wdrażania rozwiązań z zakresu Smart Grid?

Biorąc pod uwagę transformację energetyczną, oczywistym dla nas jest wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej. Począwszy od pierwszych tego typu inwestycji w kraju, EBOR pozostaje jednym z głównych podmiotów finansujących energetykę odnawialną w Polsce. Dotychczas przyczyniliśmy się do sfinansowania ponad 1,5 GW mocy odnawialnej, finansując nie tylko farmy wiatrowe, ale również źródła biomasowe i fotowoltaiczne.

Regularnie angażujemy się w finansowanie inwestycji sieciowych grup energetycznych (w tym Energi, PGE i ostatnio Tauronu), dbając by ten rodzaj inwestycji nie pozostawał w tyle za transformacją energetyczną. Inwestycje sieciowe są ważne nie tylko dlatego, że – umożliwiając redukcję strat sieciowych – przekładają się na bezpośrednie redukcje emisji. Są one niezbędnym elementem dla realizacji ambitnych planów zmiany miksu energetycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europe Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście należy podkreślić ogromny potencjał tzw. inteligentnych rozwiązań sieciowych, których wdrożenie nie tylko wspiera efektywność, stabilność i bezpieczeństwo sieci, ale też pozwala systemowi energetycznemu odpowiedzieć na wyzwania związane z bardziej zmiennym profilem produkcji źródeł odnawialnych, tym samym zmniejszając całkowity koszt transformacji energetycznej. Inwestycje tego typu wspieramy od wielu lat, czego przykładem był choćby kredyt dla Energi.

Poza wąsko rozumianym sektorem elektroenergetycznym, który jest oczywistym obszarem naszego zainteresowania, od kilku lat aktywnie wspieramy przedsiębiorstwa produkcyjne, które podejmują wysiłek zmiany swojego modelu biznesowego na ten spójny z gospodarką emisyjną. Obejmuje to zarówno przedsiębiorstwa zmieniające własny miks energetyczny (pomagaliśmy np. Arcelor Mittal czy Velvet Care), jak i nowe branże, niezbędne dla transformacji krajowej gospodarki na niskoemisyjną. Przykładem jest finansowanie segmentu baterii (LG Chem, Johnson Matthey) czy branży cyfrowej (Allegro, Polsat Cyfrowy).

Od lat współpracujemy z polskimi bankami, wspierając zielone finansowanie, zielony leasing i zielony faktoring dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei w ramach programu EBRD Green Cities wspieramy inwestycje miast, jednocześnie pomagając im w stworzeniu kompleksowego planu redukcji śladu węglowego infrastruktury miejskiej.

Gdyby mogła Pani wymienić trzy czynniki wpływające na powodzenie transformacji energetycznej, to co by do nich należało i dlaczego akurat takie?

Pierwszym i nadrzędnym jest zapewnienie stabilności regulacyjnej, która znacząco ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Drugim jest wspieranie konkurencji zarówno między podmiotami, jak i technologiami, co pozwoli zmniejszyć całkowity koszt takiej transformacji. Trzecim jest konsekwencja w zakresie stopniowego wdrażania długoterminowej polityki energetycznej (przy jednoczesnym zadbaniu o minimalizację kosztów społecznych), co pozwoli zbudować akceptację i wsparcie społeczne dla tak wymagającej zmiany.

Czy aktualnie trwająca pandemia koronawirusa wpłynęła na Państwa działalność, wysokość dostępnych środków i udzielane finansowanie?

EBOR bardzo szybko zareagował na wyzwania związane z pandemią. Już w marcu Bank stworzył specjalny program zwany „Solidarity Package” nakierowany na pomoc aktualnym klientom banku, których działalność biznesowa – choć rentowna w długim okresie – została mocno dotknięta przez wprowadzane ograniczenia gospodarcze i sytuację na rynkach finansowych. Bank nie tylko proaktywnie pomagał takim spółkom w dostosowaniu finansowania do nowej sytuacji ekonomicznej, ale również był gotowy wspierać takie podmioty krótkoterminowymi kredytami, tym samym pomagając im zachować płynność finansową w okresie zawirowań.

Wdrożenie tego programu przełożyło się na przekroczenie przez EBOR rekordowej kwoty inwestycji w pierwszej połowie 2020 r. opiewającej na przeszło 5 mld euro, aby około trzy miesiące później zbliżyć się do 8 mld euro. W kolejnych miesiącach „Solidarity Package” został rozszerzony na inicjatywy wspierające kluczową infrastrukturę, aby zapewnić kontynuację priorytetowych inwestycji o charakterze długoterminowych.

Mamy nadzieję, że takie podejście po raz kolejny zapewniło naszych klientów, że EBOR jest konstruktywnym partnerem również w sytuacjach kryzysowych.

Warto jednak dodać, że dotychczas w Polsce dodatkowe – związane z koronawirusem – wsparcie ze strony EBOR-u było konieczne jedynie w pojedynczych przypadkach. W związku z tym w tegorocznej działalności koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym, by pomóc firmom kontynuować swoje długoterminowe, ambitne plany inwestycyjne bez opóźnień spowodowanych zwiększoną niepewnością. W szczególności kontynuowaliśmy finansowanie źródeł odnawialnych, pomagając inwestorom zgromadzić całość niezbędnego zewnętrznego finansowania w tym szczególnie trudnym momencie. EBOR zainwestował w fundusz Taaleri SolarWind II, a także sfinansował inwestycje fotowoltaiczne Enefit Green oraz wiatrowe Polenergii i Qair. Finansowania kolejnych mocy odnawialnych są w przygotowaniu. Aktywnie wspieramy też odbudowę zaufania na rynkach finansowych, czego ostatnimi przykładami był nasz udział w emisji obligacji grupy Tauron oraz w ofercie publicznej litewskiej grupy Ignitis. Pomagaliśmy też kluczowym w warunkach pandemii sektorom farmaceutycznym (Pelion) oraz handlu detalicznego (Eurocash). Do końca października zainwestowaliśmy w Polsce ponad 670 mln euro, wspierając 21 projektów inwestycyjnych.

Mamy nadzieję, że również z okresu tzw. „drugiej fali” biznes naszych klientów wyjdzie obronną ręką. Jednocześnie jednak deklarujemy gotowość wsparcia, gdyby takowe okazało się konieczne. Niezależnie od sytuacji na pewno będziemy w dalszym ciągu niezmiennie wspierać inwestycje kluczowe dla transformacji energetycznej.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Już 16 listopada 2020 r. w godz. 10:35 – 11:15 Pani Anna Chmielewska weźmie udział w debacie podczas panelu "Instrumenty finansowe wspierające proces neutralności klimatycznej" w ramach 32. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Kongresu OZE Power. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia!

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.