Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego) w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w swoim mieście. 88% badanych słyszało o rządowym programie "Czyste powietrze".

freeimage_Wynand_van_NiekerJak wynika z przeprowadzonych w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska analiz 65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (samochodu elektrycznego). Chętniejsze do wymiany swojego dotychczasowego samochodu są osoby z wyższym wykształceniem (72% wskazań pozytywnych).

88% respondentów słyszało o programie rządowym "Czyste Powietrze". Pod względem sytuacji zawodowej najczęściej słyszeli o nim emeryci i renciści (92%). O dotacji z programu "Mój Prąd" słyszało 86% badanych. Program "Stop smog" zna ponad trzy czwarte z ogółu badanych (77%). 25%, słyszących o jakimkolwiek z ww. programów, skorzystało z niego.

Zapewnienie dopłat do ekologicznego źródła ogrzewania domu po wymianie pieca (35%), wymiana dotychczasowego ogrzewania na bardziej ekologiczne (22%), dofinansowanie energii odnawialnej OZE (20%), ograniczenie ruchu samochodów (18%) oraz egzekwowanie dotychczasowych przepisów zapewniania odpowiedniej jakości powietrza (14%) to zdaniem badanych pięć najbardziej skutecznych sposobów na rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w ich okolicy.

Blisko połowa mieszkańców Polski (49%) jest informowana o ryzyku pojawienia się tzw. "smogu". Takie komunikaty za pośrednictwem smsów dostaje 22% respondentów, a 27% jest informowana przez strony internetowe gminy, miasta i regionalne TV.

Pobierz: Raport z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. jakości powietrza

 

O badaniu

Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16–17 listopada 2020 r. za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/-3,1%.

 

Źródło: gov.pl; fot.: freeimage / Wynand van Nieker