Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Na rynku krajowym, wg badania rynku przeprowadzonego na potrzeby raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, jeszcze do 2018 r. znaczny udział w sprzedaży miały moduły polikrystaliczne, jednak sytuacja w ostatnich latach zmieniła się na korzyść modułów monokrystalicznych.

 

Struktura sprzedaży

Już w 2019 r. zauważalny był trend wzrostu sprzedaży modułów monokrystalicznych. Prognozowano, że moduły te przejmą znaczny udział w sprzedaży, jednak nie spodziewano się, że będzie to aż tak duża przewaga – monokrystaliczne 98%, polikrystaliczne 2%.

1

Wyższa cena modułów monokrystalicznych nie odstrasza kupujących, okazuje się że inwestycja w te moduły może być opłacalne ze względu na lepsze parametry modułów monokrystalicznych. Moduły te mają wyższą sprawność i produkowane są w wyższych zakresach mocy niż moduły polikrystaliczne, co za tym idzie potrzebują mniej miejsca, więc sprawdzą się gdy mamy ograniczoną powierzchnie montażu – dachy domów, słupy oświetleniowe. Duży wpływ na rozkład sprzedaży na polskim rynku miał program „Mój Prąd”, gdzie prosumenci decydowali o wyborze modułów. Ich wybór był jednoznaczny stawiali głównie na jakość i dobre parametry produkty. Należy też uwzględnić także wpływ dostawców i wykonawców instalacji fotowoltaicznych na opinie prosumenta.2

 

Miejsce produkcji modułów PV

Pochodzenie modułów fotowoltaicznych ma znaczny wpływ na gospodarkę kraju, jednak znaczna część modułów na polskim rynku pochodzi od producentów zagranicznych, a tylko niewielki udział mają producenci polscy. Największy import odnotowuje się z krajów azjatyckich. Sytuacja na rynku polskim jest zgodna z trendami panującymi na rynku europejskim. Europejska Rada ds. Produkcji Przemysłowej dla Energetyki Słonecznej (ang. European Solar Manufacturing Council - ESMC) oszacowało, że tylko 4% modułów wytwarzane jest w Europie. Rosnąca świadomość rynku i poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie fotowoltaiki korzystnie wpływa na podejmowane decyzje w tym temacie, a przedstawione powyżej dane potwierdzają fakt, że Polska nadąża za trendami globalnymi.

 

Więcej informacji, m.in. o najnowszych trendach na rynku fotowoltaicznym w Polsce, dostępnych będzie w raporcie Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który ukaże się już 26 maja 2021 r.

 

Źródło: ieo.pl