Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

W dniu dzisiejszym nasza redakcja otrzymała od Biura prasowego Grupy Energa oświadczenie, które Energa SA opublikowała w nawiązaniu do informacji Najwyższej Izby Kontroli z 29 czerwca br. dotyczącej realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem spółki.

 

freeimage_cricavaOŚWIADCZENIE ENERGI SA w związku z doniesieniami prasowymi/medialnymi dotyczącymi informacji opublikowanej na stronach NIK o realizacji procedur zakupowych przez SSP

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej artykułów dotyczących informacji opublikowanej 29 czerwca br. na stronie Najwyższej Izby Kontroli na temat „NIK o realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa”[1], Zarząd Energi SA oświadcza, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 13 listopada 2020 r. wskazano, że „w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków”. Z oceny ogólnej kontrolowanej działalności zawartej w ww. wystąpieniu pokontrolnym NIK wynika, że: „Kontrolowane przez NIK zakupy zaopatrzeniowe realizowane przez Energa SA w okresie 2016-2020 (I półrocze) były dokonywane według przyjętych procedur.” Podobnie w ocenach cząstkowych dot. opracowania i wdrożenia w Enerdze SA procedur zakupów zaopatrzeniowych wskazano, że „Najwyższa Izba kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w kontrolowanym obszarze”.

Niektóre doniesienia prasowe wskazujące, jakoby NIK negatywnie oceniła działania Spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą. Zestawianie informacji dotyczących Energi SA z informacjami dotyczącymi innej spółki, co do której w następstwie przeprowadzonej kontroli NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury, stwarza w swej istocie nieuzasadnione wrażenie, iż taka nieprawidłowość mogła dotyczyć Energi SA. Zarząd Energi SA podkreśla, iż żadne tego typu nieprawidłowości w Enerdze SA nie wystąpiły, co w sposób dobitny potwierdziły wyniki kontroli NIK.

 

[1] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/procedury-zakupowe-spolek.html oraz https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/017/

 

Pełna treść informacji NIK dostępna jest w artykule: NIK o realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa

 

Fot.: freeimage / cricava