Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

Europejski Bank Inwestycyjny przedstawił wyniki czwartej edycji ankiety dotyczącej zagadnień związanych ze zmianami klimatu za lata 2021-2022. Z badania wynika, że większość Polaków postawiłaby na energię ze źródeł odnawialnych i jest przekonana, że polityka klimatyczna poprawi jakość ich życia.

 

O ankiecie EBI

Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z pracownią badania rynku BVA przeprowadził czwartą edycję ankiety dotyczącej klimatu, której celem było wnikliwe zbadanie odczuć obywateli w kwestii zmiany klimatu. Wyniki badania dostarczą informacje do szerszej debaty na temat nastrojów i oczekiwań w zakresie działań na rzecz klimatu.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach od 26 sierpnia do 22 września 2021 roku wzięło udział ponad 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.

 

Wyniki dla Polski

Zdaniem Polaków biorących udział w sondzie dla EBI, wyzwania związane ze zmianą klimatu mają charakter trwały. Jedna trzecia z respondentów (38%) uważa, że do 2050 roku sytuacja kryzysowa związana z klimatem będzie pod kontrolą, większość (56%) jest zdania, że w połowie tego stulecia zmiana klimatu będzie nadal poważnym problemem. 59% osób twierdzi również, że przejście Polski na gospodarkę bezemisyjną przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Polacy oczekują w związku z tym większej wygody w życiu codziennym oraz pozytywnych zmian dotyczących żywności, i co za tym idzie, korzyści dla zdrowia.

Polacy racjonalnie oceniają działania mające na celu rozwiązanie kryzysu klimatycznego i spodziewają się zmian strukturalnych na rynku pracy – 55% respondentów uważa, że pomimo tworzących się nowych miejsc pracy, ich liczba netto zmniejszy się.

Większość Polaków (58%) uważa, że Polska powinna w większym stopniu polegać na odnawialnych źródłach energii, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, a według 45%, w przyszłości, każdy obywatel będzie miał przydzielony pewien limit energii.

Polacy są również świadomi konieczności zmiany swoich zachowań w celu przeciwdziałania degradacji klimatu. Uważają, że w ciągu najbliższych 20 lat, dojdzie do zmian w stylu życia, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Ponad jedna czwarta respondentów (28%) uważa, że za 20 lat większość ludzi nie będzie posiadać samochodów, a 64% – że większość ludzi będzie pracować zdalnie. Co więcej, ponad jedna trzecia (39%) twierdzi, że większość ludzi przejdzie na dietę roślinną.

- Polacy dostrzegają w zielonej transformacji wyraźną szansę na poprawę jakości ich życia. W EBI, w banku klimatu Unii Europejskiej, jesteśmy przekonani, że rozwój gospodarki i ochrona, a nawet ratowanie klimatu mogą iść w parze. Chcemy by ten „zielony wzrost” stał się głównym trendem w rozwoju gospodarczym Polski - podsumowuje Teresa Czerwińska, Wiceprezes EBI.

 

Porównanie na poziomie globalnym

Zasadniczo Europejczycy są podzieleni, co do tego, czy zielona transformacja będzie źródłem wzrostu gospodarczego. Pogląd ten wyraża ponad połowa z nich (56%), przy czym odsetek ten jest podobny wśród Amerykanów i Brytyjczyków (57%); Chińczycy są natomiast większymi optymistami w tej kwestii (67%). Większość Europejczyków (61%) uważa jednak, że pozytywny wpływ na żywność i zdrowie przyczyni się do poprawy standardu ich życia. Wykazują oni w tym względzie mniejszy pesymizm niż Chińczycy (77%), Amerykanie (65%) i Brytyjczycy (63%).

 

Pobierz wszystkie wyniki ankiety!

Aby pobrać arkusz Excel z surowymi danymi dotyczącymi wszystkich 30 krajów uwzględnionych w ankiecie, kliknij tutaj. Aby wejść na stronę EBI zawierającą najważniejsze wnioski z IV edycji ankiety EBI dotyczącej klimatu, kliknij tutaj.

 

ebi

 

Źródło: lhse.pl