Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Zgodnie z wykazem prac MKiŚ planowany termin oddania Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego (507) przypadał na grudzień 2021 r. Czy prace nad dokumentem zostały już ukończone? Kiedy zostanie on opublikowany? O to zapytaliśmy Ministerstwo.

 

Wydział Komunikacji Medialnej
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pytała: Izabela Żylińska

 

Czy prace nad Projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego (507) zostały już ukończone?

Prace nad projektem rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego zostały zakończone. Projekt został notyfikowany Komisji Europejskiej 26 listopada 2021 r. pod numerem 2021/789/PL w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych [1]. Wyznaczony przez KE zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2015/1535/UE okres tzw. stand still, w czasie którego państwo członkowskie powinno odroczyć przyjęcie notyfikowanego projektu, upływa 28 lutego 2022 r. Jeżeli w tym okresie nie zostaną zgłoszone uwagi wymagające zmian w tekście projektu rozporządzenia, wówczas będzie mogło ono być niezwłocznie podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

Kiedy rozporządzenie zostanie wydane?

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, w przypadku braku uwag zgłoszonych w procedurze notyfikacji technicznej, wymagających zmian w tekście projektu rozporządzenia będzie mogło ono być wydane na przełomie lutego i marca br. W przypadku zaś pojawienia się takich uwag cała procedura może zostać wydłużona nawet o dodatkowe trzy miesiące.

 

Dlaczego tak długo trwa procedura (22 marca 2022 minie rok od daty wpisu do wykazu) i kiedy zostanie ona zakończona, a rozporządzenie wydane?

Projekt rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego jest bardzo obszernym i skomplikowanym aktem prawnym zawierającym regulacje w obszarze systemu pomiarowego. Jest to pierwszy taki akt w szeroko rozumianym systemie prawa energetycznego, ujmujący całościowo zagadnienia dotyczące pomiarów energii elektrycznej. Prace nad projektem rozporządzenia rozpoczęły się jeszcze na długo przed przyjęciem ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [2], zawierającej delegację do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Toczyły się one w ramach Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania działającego przy ministrze właściwym do spraw energii. Ze względu na to, że projekt rozporządzenia zawiera normy o charakterze technicznym podlega on, zgodnie z obowiązującym prawem, procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych [3], co wydłuża dodatkowo okres prac nad projektem o ok. 3–6 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat tzw. notyfikacji technicznej znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/notyfikacja-przepisow-technicznych

[1] Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.
[2] Dz. U. z 2021 r. poz. 1093
[3] Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.