Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Od 24 maja 2022 r. dystrybutorzy mogą ogłaszać przetargi na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania [1] zgodnie z wytycznymi URE.

 

Celem opublikowanych 24.05.2022 r. Wytycznych jest zagwarantowanie, że procedury przetargowe przeprowadzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania, będą organizowane w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny. Co ważne, Wytyczne stosuje się wyłącznie do przetargów na ogólnodostępne stacje ładowania [2] oraz na ogólnodostępne stacje ładowania, które 24 grudnia 2021 r. były własnością operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

 

Pobierz: Informacja Prezesa URE nr 26/2022 w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 

Rys.1. Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE

2305Koziol

 

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

  1. zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  2. spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  3. wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  4. przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  5. wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  6. zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

 

***

  • Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej.
  • Rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG wpisuje się w działania mające na celu rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie stosowania paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

 

[1] O których mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269).
[2] O których mowa w art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. ustawa o elektromobilności.

 

Źródło: ure.gov.pl