Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Dzięki nowym kontraktom EDP Renováveis zabezpieczyło już 80% z założonego na lata 2019-2022 celu, którym jest zdobycie 7 GW mocy z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych na całym świecie.

IZCEDP Renováveis (EDPR) za pośrednictwem swojej spółki zależnej EDP Renovables España S.L.U, zawarło umowę typu PPA z Royal DSM, międzynarodową firmą bazującą na wiedzy naukowej i działającą w branży żywienia, zdrowia i zrównoważonego rozwoju, na zakup energii z projektów o mocy 59 MW [1] na potrzeby działalności Royal DSM w Europie. Umowa obejmuje dostawę energii z jednej farmy wiatrowej oraz dwóch elektrowni fotowoltaicznych, co przyczyni się do zmniejszenia produkcji CO2 o 45kt rocznie.

16 MW zostanie dostarczone przez farmę wiatrową Herrerias zlokalizowaną w prowincji Saragossa, pozostałe 43 MW [2] wyprodukują farmy fotowoltaiczne Acampo Arpal, także z prowincji Saragossa oraz Señora de la Oliva, zlokalizowana w prowincji Kadyks. Wymienione instalację zostaną uruchomione na przełomie 2022 i 2023 r. Razem z tą nową umową, EDPR zabezpieczyło kontrakty typu PPA na 148 MW z projektów, których uruchomienie przewidziane jest w ciągu najbliższych 3 lat.

- Mimo trudnych warunków, z którymi mamy obecnie do czynienia, związanych ze światową pandemią, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego dzisiejszego ogłoszenia. DSM przoduje we wdrażaniu zrównoważonych praktyk w ramach prowadzonej działalności i jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy - skomentował João Manso Neto, CEO firmy EDPR. - Ogłoszona dzisiaj umowa PPA to wynik naszego stałego zaangażowania w poszukiwanie możliwości zawierania kontraktów korporacyjnych z liderami branży. Jest ona także szansą na zwiększenie naszego portfolio na kluczowym dla nas rynku, jakim jest Hiszpania. Nieustannie dążymy do realizacji naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego rozwoju, generowania wartości dla wszystkich naszych interesariuszy oraz wniesienia decydującego wkładu w transformację energetyki.

- To największa, jak dotąd, umowa podpisana przez DSM, opiewającą na zakup ponad 30% naszego całkowitego wolumenu energii elektrycznej w Europie - dodaje Harry Coorens, Vice President w DSM Sustainable Procurement. - Jest to istotny krok w realizacji naszego zobowiązania, założonego do zrealizowania do 2030 r., w zakresie pozyskania 75% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Cieszymy się, że możemy kontynuować te działania dzięki partnerstwu z firmą EDPR, przyspieszając przejście na energię odnawialną. To kolejny przykład na to, jak aktywnie poszukujemy współpracy, której celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie niskoemisyjności z korzyścią dla nas wszystkich.

Dzięki tej nowej umowie, EDPR zabezpieczyło już 80% z planowanej docelowej globalnej mocy, która zgodnie z przyjętym przez firmę dokumentem „Startegy Update”, opublikowanym w dniu 12 marca 2019 roku, wynosi 7 GW na lata 2019–2022. EDPR będzie nadal analizować i rozwijać projekty, które spełniają przyjęte przez spółkę kryteria ryzyka i rentowności.

Sukces EDPR w zawieraniu nowych umów PPA wzmacnia profil niskiego ryzyka spółki i strategię wzrostu w oparciu o rozwój konkurencyjnych i innowacyjnych projektów o długoterminowym zasięgu.

[1] Ekwiwalent 76MWdc
[2] Ekwiwalent 60MWdc

 

fot.: IZC