Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Maj 2021 r. upłynął pod znakiem wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz znacznych wzrostów obrotów na rynkach terminowych tych towarów. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej wyniósł 20 611 126 MWh i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2020 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2021 r. 23 393 056 MWh, co oznacza wzrost o 20,5 proc. w stosunku do maja 2020 r. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej wyniósł 20 611 126 MWh i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2020 r. (wzrost o 25,0 proc. r/r i o 132,2 proc. m/m). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 300,62 zł/MWh i jest to wzrost o 24,42 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz pierwszy przypadek w historii TGE, kiedy cena miesięczna RDN przekracza 300 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w maju 339,69 zł/MWh, co stanowi wzrost o 31,52 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2021 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju transakcje o wolumenie 14 565 736 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 7,1 proc. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu wyniósł 12 716 017 MWh i był najwyższy od sierpnia 2019 r. (wzrost o 7,2 proc. r/r i o 151,9 proc. m/m). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w maju 122,70 zł/MWh i jest to wzrost o 18,00 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w maju 107,34 zł/MWh, czyli o 10,77 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2021 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2 731 533 MWh, co stanowi spadek r/r o 18,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 153,96 zł/MWh i oznacza to wzrost o 4,99 zł/MWh względem kwietnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w maju o 43,4 proc. r/r, do poziomu 14 147 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 002,07 zł/toe (wzrost względem kwietnia br. o 82,52 zł/toe).

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 158 716 MWh, co stanowi wzrost o 87,2 proc. r/r. Ś rednia ważona cena wyniosła w maju 1,72 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do kwietnia br. o 0,80 zł/MWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

23 393 056

11 848 028

19 409 355

RDB (RTG)

219 197

247 656

143 580

RDN (RTG)

2 562 732

2 723 252

2 775 954

RTPE (OTF)

20 611 126

8 877 120

16 489 820

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

14 565 736

8 688 193

13 602 664

RDBg (RTG)

411 399

621 093

363 940

RDNg (RTG)

1 438 320

3 019 224

1 377 576

RTPG (OTF)

12 716 017

5 047 876

11 861 148

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

2 731 533

1 959 233

3 348 537

zielone certyfikaty

2 693 772

1 921 838

3 292 571

sesje RPM (RTG)

681 372

631 619

644 674

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

2 012 401

1 290 219

2 647 898

błękitne certyfikaty

37 760

37 395

55 965

sesje RPM (RTG)

33 985

31 871

41 458

TP na RPM (RTG)

3 776

5 524

14 507

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim

RAZEM

14 147

12 266

24 983

sesje RPM (RTG)

11 996

12 243

10 428

TP na RPM (RTG)

2 150

23

14 555

Gwarancje pochodzeniaenergii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

2 158 716

1 902 751

1 153 433

OZE

2 158 716

1 902 751

1 153 433

kogeneracja

0

0

0

 

 Źródło: TGE; fot. canva