Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

W czerwcu na TGE miały miejsce dalsze istotne wzrosty cen, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego oraz praw majątkowych. Odbywały się one przy wysokich wolumenach obrotu, w szczególności na rynku terminowym gazu ziemnego, gdzie już drugi miesiąc z rzędu obroty przekroczyły 12 TWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2021 roku 18 139 172 MWh, co oznacza spadek o 3,9 proc. w stosunku do czerwca 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 353,56 zł/MWh i jest to wzrost o 52,94 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz pierwszy przypadek w historii TGE, kiedy cena miesięczna RDN przekracza 350 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w czerwcu 344,83 zł/MWh, co stanowi wzrost o 5,14 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2021 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu transakcje o wolumenie 13 623 240 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 64,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w czerwcu 138,34 zł/MWh i jest to wzrost o 15,64 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w czerwcu 113,89 zł/MWh, czyli o 6,55 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2021 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2 484 563 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,91 zł/MWh i oznacza to wzrost o 7,95 zł/MWh względem maja br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w czerwcu o 26,4 proc. r/r, do poziomu 11 047 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 125,72 zł/toe (wzrost względem maja br. o 123,65 zł/toe).

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 743 960 MWh, co stanowi wzrost o 71,8 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w czerwcu 1,44 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do maja br. o 0,28 zł/MWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

18 139 172

23 393 056

18 868 337

RDB (RTG)

215 634

219 197

250 306

RDN (RTG)

2 673 934

2 562 732

2 568 077

RTPE (OTF)

15 249 604

20 611 126

16 049 954

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

13 623 240

14 565 736

8 295 945

RDBg (RTG)

269 459

411 399

291 856

RDNg (RTG)

721 128

1 438 320

592 752

RTPG (OTF)

12 632 653

12 716 017

7 411 337

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

2 484 563

2 731 533

2 442 453

zielone certyfikaty

2 453 149

2 693 772

2 378 652

sesje RPM (RTG)

836 673

681 372

927 521

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 616 477

2 012 401

1 451 131

błękitne certyfikaty

31 414

37 760

63 801

sesje RPM (RTG)

28 747

33 985

46 886

TP na RPM (RTG)

2 667

3 776

16 916

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim

Razem

11 047

14 147

15 009

sesje RPM (RTG)

10 602

11 996

13 824

TP na RPM (RTG)

445

2 150

1 185

Gwarancje pochodzenia

energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

2 743 960

2 158 716

1 596 960

OZE

2 743 960

2 158 716

1 596 960

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: tge.pl