Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych rozpoczyna raportowanie informacji, parametrów i statystyk z obszaru zarządzania ryzykiem.

 

canvaOferta IRGiT jeszcze bardziej przejrzysta

Wdrażany mechanizm raportowania jest zgodny z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (CPMI-IOSCO). Dane publikowane na stronie internetowej IRGiT będą obejmowały m.in.: zagregowane statystyki dotyczące poziomu rozliczanych transakcji i statystyki związane z łącznymi poziomami zgromadzonych zabezpieczeń, komunikaty o ekspozycji na ryzyko kredytowe, szczegółowe parametry modelu zabezpieczeń, a także informacje o strukturze członków izby.

- W ramach rozwoju naszej oferty mocno koncentrujemy się na zwiększaniu przejrzystości stosowanych przez nas systemów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie izb rozliczeniowych jest dość skomplikowane, dlatego tym bardziej zależy nam na wspieraniu klientów w lepszym zrozumieniu naszego działania na poziomie szczegółowym. Jestem przekonany, że raporty PQD staną się istotnym narzędziem pozwalającym na dokładną analizę skali ryzyka, jak również na ocenę poszczególnych modeli wykorzystywanych w ramach systemu zarządzania nim. Wierzę, że nowo uruchomione narzędzie stanie się źródłem informacji dla naszych Członków, regulatorów, współpracujących banków, zagranicznych partnerów biznesowych i stowarzyszeń międzynarodowych, w których funkcjonujemy – powiedział Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT.

 

Częstotliwość i sposób udostępniania raportów

Proces raportowania będzie realizowany w cyklach kwartalnych. Sposób udostępniania danych będzie zgodny z wystandaryzowanym formatem, opracowanym przez międzynarodowe stowarzyszenia izb rozliczeniowych, zgodnie z wytycznymi Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties (PQD), przy czym zbiorcze statystyki wszystkich instytucji publikujących raporty są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH i Światowego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP12. Wprowadzenie raportowania ułatwi dostęp do danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności klientom IRGiT, a także, dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia do sposobu przekazywania informacji, umożliwi porównanie do innych izb rozliczeniowych na całym świecie zrzeszonych w CCP12.

 

Webinarium informacyjne

Dla wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów dotyczących nowego modelu raportowania IRGiT planuje zorganizować specjalne webinarium w dniu 29 lipca 2021 r.

 

Źródło: tge.pl; fot. canva