Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (tzw. kontrakty OTC - over the counter - zawierane na rynku pozagiełdowym) w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 466,60 zł/MWh i była wyższa o blisko 100 proc. od średniej ceny sprzed roku.

 

Skok o 229,30 zł za MWh był również najwyższym historycznie wzrostem średniej ceny, jeśli porównywać pierwsze kwartały ostatnich 12 lat.

 

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w pierwszych kwartałach lat 2011 - 2022 [zł/MWh]. Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

1

 

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[1], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w pierwszym kwartale roku.

Łączny wolumen energii sprzedanej w ramach ofert zawartych w pierwszym kwartale br. wyniósł prawie 8,44 TWh i był drugim z najniższych od 12 lat.

 

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w pierwszych kwartałach lat 2011 - 2022 [TWh]. Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.
2
[1] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

 

Źródł: ure.gov.pl; fot.: freeimage / Nick Benjaminsz