Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

Zarząd TGE przyjął „Kodeks Dobrych Praktyk Członków Towarowej Giełdy Energii S.A. w zakresie zapobiegania wystąpieniu nadużyć rynkowych oraz zachowania integralności i transparentności obrotu”. Nowo wdrożony Kodeks jest rekomendowanym zbiorem reguł postępowania do stosowania przez wszystkich uczestników obrotu na rynkach organizowanych przez TGE.

 

freeimage_pochecoJednym z priorytetów Towarowej Giełdy Energii jako instytucji organizującej hurtowy rynek towarowy oraz miejsca kreowania ceny referencyjnej dla produktów energetycznych jest zagwarantowanie przejrzystości obrotu giełdowego. Mając na uwadze powyższe, TGE wystąpiła do wszystkich swoich Członków z inicjatywą stałej i dobrowolnej współpracy, której celem jest promowanie spójnego podejścia w zakresie skutecznego nadzorowania oraz wypracowania jednolitych wytycznych i standardów uczestniczenia w obrocie na rynku giełdowym. W ramach projektu grupa 13 Członków Giełdy opracowała i uzgodniła Kodeks Dobrych Praktyk jako zbioru obowiązujących zasad postępowania na parkiecie TGE, przyjmując na siebie dodatkowe wymagania związane
z zapobieganiem nadużyciom.

- Jako TGE doskonale wiemy, jak ważne jest zapobieganie nadużyciom, dlatego też na bieżąco monitorujemy i nadzorujemy rynek giełdowy. Mając na względzie dbałość o najwyższe standardy, angażujemy się we wszelkie działania, które służą zagwarantowaniu równych i bezpiecznych warunków handlu wszystkim uczestnikom rynku, stąd też nasza decyzja o uznaniu Kodeksu Dobrych Praktyk. Jestem głęboko przekonany, że współpraca z Członkami Giełdy w ramach prowadzonej inicjatywy wzmocni konsekwentnie realizowaną politykę zapobiegania wystąpieniu nadużyć rynkowych oraz zachowania integralności i transparentności obrotu – mówi Piotr Krawczak, Dyrektor Biura Nadzoru Rynku TGE.

Promowanie prewencji w celu przeciwdziałania nadużyciom przez Członków Giełdy w pełni wpisuje się w obowiązki TGE wynikające z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011. Kodeks Dobrych Praktyk pozytywnie oceniła także Rada Rynku podczas zorganizowanego 22 czerwca 2022 r. posiedzenia.

Kodeks Dobrych Praktyk został opublikowany na stronie TGE. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Źródło: tge.pl; fot.: freeimage / pocheco