Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

W listopadzie 2022 r. obroty na rynku gazu ziemnego osiągnęły poziom 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia br. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu odnotowano najwyższy wolumen obrotu od grudnia 2021 r. i zarazem najwyższy wolumen listopadowy w historii tego rynku – 3 563 679 MWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2022 r. 7 811 895 MWh, co oznacza spadek o 60,8 proc. w stosunku do listopada 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 883,03 zł/MWh i jest to wzrost o 236,71 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w listopadzie 2022 r. 1 018,55 zł/MWh, co stanowi spadek o 58,03 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2022 r. transakcje o wolumenie 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia br. oraz wzrost r/r o 42,0 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu odnotowano najwyższy wolumen obrotu od grudnia 2021 r. i zarazem najwyższy wolumen listopadowy w historii tego rynku – 3 563 679 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 481,15 zł/MWh, co stanowi wzrost o 131,02 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w listopadzie br. 644,96 zł/MWh, czyli o 160,39 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w listopadzie 2022 r. na poziomie 1 787 671 MWh, co stanowi spadek r/r o 27,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 167,07 zł/MWh i jest to wzrost o 22,70 zł/MWh względem października br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w listopadzie 2022 r. o 23,3 proc. r/r, do poziomu 7 783 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 152,77 zł/toe, co oznacza wzrost względem października br. o 67,28 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w listopadzie 2022 r. 2 844 527 MWh, co stanowi wzrost o 20,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,18 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,58 zł/MWh w stosunku do października 2022 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

7 811 895

8 038 795

19 926 517

RDB (RTG)

218 712

160 238

98 361

RDN (RTG)

2 516 217

2 405 140

2 664 817

RTPE (OTF)

5 076 966

5 473 417

17 163 339

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

15 473 495

10 375 035

10 895 811

RDBg (RTG)

514 575

381 325

601 900

RDNg (RTG)

3 049 104

1 826 489

1 597 104

RTPG (OTF)

11 909 816

8 167 221

8 696 807

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

1 787 671

1 256 234

2 476 987

zielone certyfikaty

1 761 344

1 227 993

2 444 249

sesje RPM (RTG)

472 422

341 171

733 825

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 288 922

886 822

1 710 424

błękitne certyfikaty

26 327

28 241

32 738

sesje RPM (RTG)

23 550

22 954

24 277

TP na RPM (RTG)

2 776

5 287

8 461

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

7 783

5 789

10 147

sesje RPM (RTG)

7 783

5 789

10 147

TP na RPM (RTG)

0

0

0

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 844 527

3 187 241

2 371 235

OZE

2 844 527

3 187 241

2 371 235

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl