Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Obroty gazem ziemnym na TGE utrzymują się na wysokim poziomie. W maju 2023 r. na rynku terminowym wyniosły one 8,2 TWh, co – pomimo spadku r/r – było jednocześnie wartością wyższą niż w kwietniu br. czy też w niektórych miesiącach wiosennych i letnich roku 2022.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2023 r. 10 309 290 MWh, co oznacza spadek o 10,3 proc. w stosunku do maja 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 493,07 zł/MWh i jest to spadek o 87,90 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w maju 2023 r. 701,17 zł/MWh, co stanowi spadek o 62,05 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2023 r. transakcje o wolumenie 9 527 163 MWh, co stanowi spadek r/r o 22,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 158,60 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,68 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w maju br. 256,95 zł/MWh, czyli o 35,38 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju 2023 r. na poziomie 2 762 627 MWh, co stanowi spadek r/r o 12,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 196,91 zł/MWh i jest to spadek o 1,95 zł/MWh względem kwietnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w maju 2023 r. o 26,7 proc. r/r, do poziomu 9 725 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 248,88 zł/toe, co oznacza wzrost względem kwietnia br. o 100,10 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w maju 2023 r. 2 900 952 MWh, co stanowi spadek o 6,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 20,21 zł/MWh i stanowi to wzrost o 9,28 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

10 309 290

11 150 690

11 494 537

RDB (RTG)

346 132

335 132

163 459

RDN (RTG)

4 138 216

4 366 248

2 615 174

RTPE (OTF)

5 824 942

6 449 310

8 715 904

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

9 527 163

8 571 610

12 220 004

RDBg (RTG)

286 878

351 300

351 891

RDNg (RTG)

1 007 040

1 309 152

850 848

RTPG (OTF)

8 233 245

6 911 158

11 017 265

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 762 627

2 104 371

3 166 455

zielone certyfikaty

2 722 876

2 074 962

3 124 735

sesje RPM (RTG)

567 904

434 161

630 002

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

2 154 971

1 640 800

2 494 733

błękitne certyfikaty

39 751

29 409

41 719

sesje RPM (RTG)

36 323

27 365

38 042

TP na RPM (RTG)

3 428

2 043

3 677

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

9 725

8 297

13 262

sesje RPM (RTG)

9 528

8 261

13 062

TP na RPM (RTG)

197

35

200

Gwarancje pochodzenia

energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 900 952

3 734 846

3 113 840

OZE

2 900 952

3 734 846

3 113 840

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl