Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Małe i średnie firmy mogą już korzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego, przygotowanego przez Fundację Climate Strategies Poland przy wsparciu Orange Polska. Dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat emisji własnych oraz tego, jak je ograniczać i skompensować, została przygotowana baza wiedzy.

 

freepik_jannoon028Kalkulator śladu węglowego

Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie oblicza zakres 1 i 2 (czyli emisje własne – powodowane przez działania samej firmy), generuje bezpłatny raport emisyjności przedsiębiorstwa oraz przedstawia rekomendacje. Policzenie śladu węglowego to pierwszy krok na drodze do transformacji i ograniczania emisji firmy, kolejny to zaplanowanie sposobów redukcji. Jak to zrobić można dowiedzieć się dzięki praktycznym informacjom dostępnym w towarzyszącej rozwiązaniu bazie wiedzy.

Kalkulator dostępny jest pod adresem: Oblicz ślad węglowy - Climate Strategies Poland

 

Ślad węglowy – korzyści liczenia

Redukcja śladu węglowego to przede wszystkim realne zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na klimat. Ale to także szansa na redukcję kosztów. Analiza źródeł emisji może pozwolić sprawdzić, czy w firmie nie dochodzi do marnotrawienia energii lub innych zasobów. Optymalizacja ich zużycia przynosi zarówno oszczędności finansowa, jak i poprawę wydajności. Można redukować choćby takie koszty jak energia elektryczna i cieplna (zużywana w budynkach czy procesach produkcji) czy paliwo.

Niezależnie od rosnących wymogów regulacyjnych, coraz częściej znajomość swojego śladu węglowego i konkretny plan jego redukcji stanowią o przewadze konkurencyjnej. Już dziś jest to wymóg w wielu dużych postępowaniach przetargowych, zwłaszcza międzynarodowych. Rośnie również liczba klientów indywidualnych i biznesowych, dla których ochrona klimatu i środowiska są ważnym elementem wyboru produktów czy usług oraz dla których przekładają się one na satysfakcję i lojalność. Temat ten może też być katalizatorem innowacji czy cyfrowej transformacji. Zaangażowanie w wymierne, realne działania na rzecz klimatu jest więc również istotnym elementem budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej i pozycji na rynku.

 

Źródło: orange.com; fot.: freepik / jannoon028