Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Energa Operator podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN.

freeimageInwestycje będą realizowane na terenie olsztyńskiego oddziału Energi Operatora. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł. Realizacja projektu zwiększy zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE, w tym przede wszystkim mikroinstalacji, do sieci dystrybucyjnej na szacowanym poziomie 24 MW. Będzie to miało ogromne znaczenie dla ok. 440 tys. mieszkańców gmin oraz 40 tys. działających tu podmiotów gospodarczych.

Prace obejmą pięć zadań na terenie miasta Olsztyn i Elbląg oraz gmin: Dźwierzuty, Ostróda, Zalewo (miasto i obszar wiejski). Zaplanowano je na lata 2020-2021.

Projekt został dofinansowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Oddział Energi Operatora w Olsztynie wraz z Biurem Funduszy Unii Europejskiej jest w trakcie opracowywania dokumentów aplikacyjnych w celu złożenia piątego wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rozbudową potencjału przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnej – tym razem na terenie działania dwóch oddziałów: w Olsztynie i w Płocku.

 

Źródło: media.energa.pl; fot.: freeimage / Andrzej Pobiedzinsk