Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

17 maja 2022 r. Komisja UE oficjalnie uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i opublikowała zaproszenia do składania wniosków.

 

freeimage_cricavaKomisja UE przeznaczyła w tym roku aż 598 mln euro na wsparcie projektów związanych z ochroną przyrody, ochroną środowiska, działaniami na rzecz klimatu i przejściem na czystą energię.

W ramach czterech podprogramów LIFE, podział dostępnych środków prezentuje się następująco:

  • Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 242 mln euro (w tym 145 mln euro na projekty strategiczne)
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 158 mln euro (w tym 52,8 mln euro na projekty strategiczne)
  • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 99 mln euro (w tym 30 mln euro na projekty strategiczne)
  • Przejście na czystą energię – 98 mln euro

Jest więc o co walczyć, dlatego NFOŚiGW zachęca do zapoznania się z treścią zaproszeń i do niezwłocznego rozpoczęcia pracy nad wnioskami, ponieważ nieprzekraczalne terminy składania wniosków w tegorocznym naborze LIFE to:

  • 4 października 2022 r. – Podprogramy dot. Gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia, Przyrody i różnorodności biologicznej oraz Łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej - projekty tradycyjne (SAP)
  • 16 listopada 2022 r. – Podprogram Przejście na czystą energię - LIFE Action Grants
  • 8 września 2022 r. – Projekty strategiczne (SIP i SNAP): termin złożenia fiszki projektowej
  • 7 marca 2023 r. – Projekty strategiczne (SIP i SNAP): termin złożenia pełnego wniosku
  • 8 września 2022 r. – Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP i SNAP)

 

Źródło: nfosigw.gov.pl; fot.: freeimage / cricava