Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

12 maja 2020 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z istotnych elementów Strategii jest cyberbezpieczeństwo.

freepikStrategia Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym w obszarze bezpieczeństwa. W oparciu o wskazane w SBN obszary działania mogą powstać ustawy oraz szczegółowe strategie sektorowe. Jedną z takich strategii sektorowych jest przyjęta w ubiegłym roku przez rząd Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Cyberbezpieczeństwo – istotny element I filaru SBN

- Wskazanie w SBN cyberbezpieczeństwa jako jednego z najważniejszych obszarów w filarze „Bezpieczeństwo państwa i obywateli” po raz kolejny potwierdza, że ta kwestia jest jednym z priorytetów rządu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Obszar cyberbezpieczeństwa znalazł się obok tak ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli tematów jak:  zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, czy podniesienie odporności państwa na zagorożenia.

Cyberbezpieczeństwo w SBN

Głównym celem, wskazanym w SBN dla obszaru cyberbezpieczeństwa, jest „podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji”.

W zatwierdzonym dziś dokumencie podkreślona została konieczność zwiększania odporności systemów informacyjnych wykorzystywanych zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Ponadto, zaznaczono znaczenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i potrzeby wzmacniania jego defensywnego charakteru.

Co istotne, wskazując na konieczność ciągłego wzmacniania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i jego wymiaru obronnego, jednocześnie zaakcentowano, że nie należy zapominać o potrzebie rozwijania zdolności ofensywnych w cyberprzestrzeni.

SBN a Strategia Cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji od początku aktywnie współpracowało z Ministerstwem Obrony Narodowej, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz innymi zaangażowanymi instytucjami. W efekcie starań MC doszło do znacznej harmonizacji zapisów obu dokumentów strategicznych - Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Główny cel SBN w obszarze cyberbezpieczeństwa SBN jest tożsamy z celem wskazanym w Strategii Cyberbezpieczeństwa. Także zapisy kierunków działań są odbiciem celów szczegółowych określonych w Strategii Cyberbezpieczeństwa. To m.in. wskazanie tak kluczowych elementów jak: wzmacnianie potencjału krajowego w obszarze badania, rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii, czy też rozwijanie kompetencji kadr oraz podnoszenia świadomości społecznej na cyberzagrożenia.

- Ta daleko idąca harmonizacja jest celowym zamierzeniem. Jasno pokazujemy, że w obszarze cyberbezpieczeństwa rząd mówi jednym mocnym głosem i mamy jedną wspólną wizję rozwoju i wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Pełen tekst Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Energetyka w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020

 

Źródło: gov.pl, fot.: freepik