Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

2 lipca 2021 r. odbyła się premiera raportu „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”, stanowiącego wstęp do rozważań nad potencjalną ofertą produktową TGE skierowaną do branży OZE oraz klientów zainteresowanych umowami długoterminowymi na zakup energii ze źródeł odnawialnych.

 

freeimage_John_NybergNowe plany TGE

Odnawialne źródła energii stają się realną konkurencją dla źródeł węglowych. Po energię z OZE coraz częściej sięga przemysł zainteresowany zmniejszeniem rachunków za prąd i zazielenianiem swojego miksu energetycznego. Wychodząc naprzeciw globalnym trendom, Towarowa Giełda Energii planuje wprowadzić rozwiązania, które poprawią transparentność i bezpieczeństwo transakcji między wytwórcami OZE i przedsiębiorstwami, zwiększając dynamikę rynku.

W konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano raport „Kierunki rozwoju rynku giełdowego w Polsce”, wzięli udział: Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (który objął raport patronatem honorowym); Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii; Irena Gajewska – Dyrektor ds. Komunikacji PSEW i Wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub; Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego oraz Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

- Globalne wyzwania klimatyczne, cele polityki Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu wynikające z troski o stan środowiska naturalnego obligują nas do podejmowania działań na rzecz dbałości o środowisko, optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, podnoszenia efektywności energetycznej i wzmocnienia konkurencyjności gospodarki, a przede wszystkim wzrostu dobrobytu obywateli – podkreślił minister Zyska. – Jesteśmy świadkami zawrotnego tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii. Siłą napędową dla sektora OZE w Polsce jest fotowoltaika oraz farmy wiatrowe na lądzie, a wkrótce również na Morzu Bałtyckim. To świadoma polityka na rzecz rozwoju OZE, która przynosi wymierne efekty w procesie budowy niskoemisyjnej gospodarki i zeroemisyjnego systemu energetycznego – dodał.

 

Kierynki rozwoju Giełdy

Prezentowany raport wyznacza kierunki rozwoju Giełdy i jej mechanizmów w obszarze OZE. Publikacja przybliża plany TGE dotyczące wprowadzenia na rynek giełdowy nowych produktów, zblizonych do standardów cPPA, które zmniejszą ryzyko inwestycyjne, tak dla wytwórców i odbiorców zielonej energii, jak i instytucji finasujących te źródła.

- Mając na uwadze wzrost znaczenia produkcji energii w odnawialnych źródłach, Towarowa Giełda Energii wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej rozpoczęła prace nad stworzeniem odpowiednich rozwiązań dla sektora OZE. Raport, który Państwu prezentujemy, jest pierwszym efektem naszej współpracy. Przedstawia on szereg rozwiązań giełdowych, z uwzględnieniem możliwości, jakie dają umowy cPPA. Opracowane instrumenty ułatwią zawieranie korporacyjnych umów sprzedaży energii na szeroką skalę. Raport stanowi także podstawę do dalszych konsultacji z rynkiem oraz impuls do prowadzenia działań w ramach GK TGE, PSEW oraz zainteresowanych mechanizmami giełdowymi ekspertami – zapewnia Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

 

Energetyka wiatrowa

Zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa do 2040 roku (PEP 2040) nastąpi osiągnięcie co najmniej 23% udziału OZE w Polsce w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku. By osiągnąć ten cel, konieczny jest zwrot ku zeroemisyjnym źródłom, tj. ku wiatrowi czy słońcu, które mają nie tylko walor ekologiczny, ale również ekonomiczny. Wiatr na lądzie jest obecnie najtańszą technologią wytwarzania energii, co najlepiej udowodniły aukcje z lat 2018–2020, w których inwestorzy wiatrowi zakontraktowali łącznie 161,8 TWh energii elektrycznej. Cenowa konkurencyjność i bezemisyjność energii z wiatru na lądzie to kluczowe czynniki, które bierze pod uwagę polski przemysł, chcąc zachować swoją konkurencyjność na globalnych rynkach.

- Już dzisiaj energetyka wiatrowa na lądzie stanowi około 10% mocy wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – w tym roku zasili go około 17 TWh energii, która będzie czysta i wolna od emisji. W roku 2021 wiatr na lądzie pozwoli także zredukować emisję CO2 o 15 milionów ton. Inwestorzy OZE są gotowi zapewnić polskiemu przemysłowi dostęp do czystej energii z wiatru na lądzie, a będąca w toku nowelizacja tzw. ustawy odległościowej daje nadzieję, że farmy wiatrowe na lądzie będą mogły dalej dynamicznie się rozwijać i produkować energię – zapowiada Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. – Jako współautorzy raportu wierzymy, że będzie on istotnym przyczynkiem do szerokiej rynkowej dyskusji nad kształtem nowych instrumentów wspierających rozwój OZE – dodaje Gajowiecki.

Potrzebę odblokowania rozwoju wiatru na lądzie podkreślił również Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, dodając, że aby polski przemysł mógł budować swoją konkurencyjność w oparciu o energię z OZE, konieczne jest umożliwienie zastosowania linii bezpośredniej między wytwórcą a zakładem przemysłowym, które jest przedmiotem będącej w toku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy OZE.

Kolejnym krokiem na rzecz poszerzenia oferty TGE dla OZE będzie stworzenie zespołu roboczego, który opracuje kluczowe założenia i zasady funkcjonowania rekomendowanego modelu rynku z uwzględnieniem wymogów relacji prawnych oraz uregulowań biznesowych, przeanalizuje korzyści, koszty funkcjonowania czy ryzyka związane z jego uruchomieniem i przeprowadzi konsultacje z uczestnikami rynku Giełdy.

 

Źródło: tge.pl; fot.: freeimage / John Nyberg