Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Kwiecień 2022 r. był miesiącem z najwyższym od grudnia 2017 r. poziomem obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE. Łączny wolumen obrotu zielonymi i błękitnymi certyfikatami wyniósł w kwietniu 3 441 889 MWh, z czego za 2 771 418 MWh odpowiadały transakcje pozasesyjne.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2022 r. 12 284 991 MWh, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu 2022 r. na poziomie 584,45 zł/MWh i jest to spadek o 99,14 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 789,82 zł/MWh, co stanowi wzrost o 75,18 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2022 r. transakcje o wolumenie 7 603 200 MWh. Oznacza to spadek r/r o 12,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 506,83 zł/MWh, co stanowi spadek o 196,61 zł/MWh względem marca 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 451,53 zł/MWh, czyli o 58,63 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 2022 r. 3 441 889 MWh, co stanowi wzrost r/r o 75,7 proc. Jest to najwyższy miesięczny wolumen obrotu tymi certyfikatami od grudnia 2017 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 204,77 zł/MWh i oznacza to spadek o 23,45 zł/MWh względem marca 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w kwietniu 2022 r. o 25,7 proc. r/r, do poziomu 9 117 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 317,06 zł/toe, co oznacza spadek względem marca br. o 42,89 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 394 676 MWh, co stanowi wzrost o 78,4 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 2022 r. 3,30 zł/MWh i jest to wzrost o 0,40 zł/MWh w stosunku do marca.

 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 12 284 991 13 854 905 11 848 028
RDB (RTG) 151 620 127 410 247 656
RDN (RTG) 2 811 833 2 958 669 2 723 252
RTPE (OTF) 9 321 538 10 768 826 8 877 120

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 7 603 200 10 164 932 8 688 193
RDBg (RTG) 491 586 533 716 621 093
RDNg (RTG) 1 526 784 1 919 066 3 019 224
RTPG (OTF) 5 584 830 7 712 150 5 047 876

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 3 441 889 2 519 770 1 959 233
zielone certyfikaty 3 405 874 2 478 965 1 921 838
sesje RPM (RTG) 643 500 900 796 631 619
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 2 762 374 1 578 169 1 290 219
błękitne certyfikaty 36 015 40 805 37 395
sesje RPM (RTG) 26 971 33 209 31 871
TP na RPM (RTG) 9 044 7 596 5 524

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)
RAZEM 9 117 8 576 12 266
sesje RPM (RTG) 9 044 8 557 12 243
TP na RPM (RTG) 73 20 23

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 3 394 676 4 946 768 1 902 751
OZE 3 394 676 4 946 768 1 902 751
kogeneracja 0 0 0

 

Źródło: tge.pl