Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Stoen Operator dostarcza energię elektryczną do prawie dwóch milionów mieszkańców na terenie Warszawy. Firma metodycznie realizuje założenia strategii rozwoju oraz podnoszenia bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej. Systematycznie rozwija także inteligentną sieć i projekty w obszarze IT.

 

freeimage_Wynand_van_NiekerkDowodem tych działań był m.in rok 2022, wyjątkowy pod względem zakresu inwestycji zrealizowanych przez Stoen Operator. Na przyłączenia przeznaczonych zostało ponad 150 mln zł, co przełożyło się na najwyższy w historii budżet dedykowany na te cele. W tym roku na inwestycje energetyczne w Warszawie spółka wyasygnuje prawie 474 mln zł, co oznacza ponowne przekroczenie wartości z poprzedzającego roku. Wśród priorytetów znalazły się inwestycje w cyfryzację infrastruktury, przebudowa istniejących i budowa nowych linii średniego i wysokiego napięcia, większe nakłady finansowe na przyłączenia oraz wymiana ok. 140 tys. liczników warszawskich odbiorców na inteligentne urządzenia pomiarowe.

- Rok 2022 był wyjątkowy pod względem inwestycji zrealizowanych przez Stoen Operator. Na przyłączenia przeznaczyliśmy ponad 150 mln zł – tzn. o wiele więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Przełożyło się to na najwyższy w naszej historii budżet na tego typu projekty. Zmiana naszych planów inwestycyjnych była podyktowana aktualnymi potrzebami klientów. Chcieliśmy także wesprzeć rozwój biznesu w czasie, gdy gospodarka najbardziej tego potrzebowała– mówi Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

 

Rosnąca liczba przyłączeń

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów i zaplanowany dalszy rozwój biznesu, Stoen Operator przeznaczy w tym roku ponownie zwiększone nakłady finansowe i zainwestuje je m.in. w przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W zeszłym roku wydatki spółki na przyłączenia do sieci średniego i niskiego napięcia wyniosły aż 150 mln zł, zawierając ok. 1400 inwestycyjnych umów o przyłączenie. Wartości te przewyższają o kilkanaście procent dane z poprzednich lat.

 

Przebudowa linii średniego napięcia z napowietrznych na podziemne

Dbając o utrzymanie właściwych parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, Stoen Operator planuje także intensyfikację procesu skablowania linii średniego napięcia. Obecnie w infrastrukturze obsługiwanej przez spółkę odsetek podziemnych linii sięga już 97%. Stołeczny dystrybutor zamierza również rozbudować infrastrukturę średniego napięcia o prawie 60 km kablowych linii oraz ok. 90 stacji.

 

Smartyfikacja stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia

Strategicznym obszarem dla Stoen Operator i całej Grupy E.ON są inwestycje w inteligentne rozwiązania sieciowe. Na ten cel w najbliższych latach spółka chce wydać łącznie ok. 800 mln zł. W zeszłym roku powstało 100 stacji smart. W tym roku Stoen Operator zamierza zwiększyć tempo smartyfikacji i planuje wyposażyć kolejnych 150 stacji średniego i niskiego napięcia w urządzenia sterujące, usprawniające nadzór nad pracą warszawskiej sieci elektroenergetycznej.

 

Rozbudowa i modernizacja warszawskiej sieci elektroenergetycznej

Inwestycje Stoen Operator w stołeczną sieć dystrybucyjną pozwalają zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej do dynamicznie rozwijających się dzielnic stolicy. W tym roku spółka sfinalizuje na przykład kompleksową przebudowę zasilania terenów na obszarze dawnych zakładów ZPC Ursus. Powstała tam już najnowocześniejsza stacja wysokiego napięcia RPZ Szamoty. Dzięki inwestycjom w ten obszar warszawskiej sieci Ursus może potęgować swój potencjał, przechodząc historyczną transformację z post-przemysłowego terenu w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Aktywność inwestycyjną Stoen Operator powinni zauważyć w tym roku także mieszkańcy dzielnic Wawer i Białołęka oraz gminy Michałowice.

 

Nowe linie wysokiego napięcia dla Warszawy

Kolejnym istotnym obszarem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie Stoen Operator są linie dystrybucyjne wysokiego napięcia na terenie Warszawy i okolic. Zgodnie z planami w 2023 roku nowe duże stacje wysokiego napięcia zaczną obsługiwać Falenicę, Okęcie, Sękocin oraz spalarnię śmieci na Targówku. Dzięki modernizacji rozdzielni 110kV w stacji Grochów i wymianie transformatorów 110kV zwiększy się także potencjał przyłączeniowy w obszarze Woli oraz Imielina.

 

Inteligentne opomiarowanie

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Stoen Operator jest instalacja inteligentnego opomiarowania. Działania te wynikają z przepisów Unii Europejskiej i zapisów Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z którymi w pierwszym etapie projektu – do końca 2023 roku – wymiana liczników ma nastąpić u 15% odbiorców. W ciągu najbliższych 11 miesięcy spółka przewiduje instalację ok. 140 tys. liczników zdalnego odczytu oraz montaż infrastruktury pozwalającej zbierać dane bezpośrednio do swoich systemów. Cały proces implementowania inteligentnego systemu pomiaru, który zoptymalizuje pracę sieci elektroenergetycznej, rozpoczął się już w zeszłym roku.

- Sprawny przebieg procesów inwestycyjnych w obszarze sieci elektroenergetycznej stolicy nie byłby możliwy bez dobrej współpracy z miastem stołecznym Warszawy i otwartości włodarzy miasta. Skuteczny i efektywny dialog w obszarze prowadzonych przez stolicę prac realizowanych w tym obszarze oznacza możliwość przyśpieszenia inwestycji, poprawę bezpieczeństwa dostaw energii oraz wyższy komfort życia mieszkańców miasta. Współpraca z poszczególnymi jednostkami administracji stołecznej skutkuje przyznawanymi Miastu St. Warszawie tytułom „Samorząd przyjazny energii”. W minionym roku takie wyróżnienie przyznaliśmy Biuru Mienia Miasta i Skarbu Państwa M. St. Warszawy za współpracę z naszą spółką na rzecz rozwoju energetyki – podsumowuje Leszek Bitner.

 

Źródło: mslgroup.com; fot.: freeimage / Wynand van Niekerk