RODO

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, NIP: 5252294216.

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

Dane osobowe przechowujemy:

Komu udostępniamy dane osobowe:

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

Egzekwowanie powyższych praw nie może być sprzeczne z wymogami ustawowymi obowiązującymi Administratora danych.

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem danych:

Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych podmiotów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka prywatności