Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Jeszcze niecałe 10 lat temu światową czołówkę największych przedsiębiorstw reprezentowały takie firmy, jak Exxon, Petro China, Shell, a niezauważalnie między nimi przebijał się Apple. Dziś rywalizacja na podium rozgrywa się jedynie między wielkimi markami technologicznymi. Jest to jasny znak dla branży utilities, że to właśnie nowe technologie i ściśle powiązana z nimi digitalizacja napędzają gospodarkę, a co więcej ustanawiają silną pozycję rynkową. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw utilities opiera się na zastosowaniu fundamentalnych technologii wpisanych w koncepcję Industry 4.0, a wśród nich szczególną rolę odgrywa Internet Rzeczy.

 

Estera Włodarczyk, Content Marketing Specialist, COMARCH*
Damian Banat, BDM, COMARCH**

 

Digitalizacja w branży utilities

Proces digitalizacji nie dotyczy jedynie sektora produkcyjnego, zmianom poddają się również przedsiębiorstwa utilities. Wynika to z rozpowszechniania koncepcji Industry 4.0, a w przypadku rzeczonej branży mówimy o Energy 4.0. Cały koncept transformacyjny to nie tylko budowanie inteligentnych sieci, zarządzanie energią odnawialną i monitoring przepływu danych. Jak wynika z raportu McKinsey „The Digital Utility: new challenges, capabilities, and opportunities” (2018), to również wpływ na całokształt działań biznesowych, m.in. zmniejszenie kosztów operacyjnych (nawet do 25%), zwiększenie wydajności (od 20 do 40%) na poziomie: bezpieczeństwa, niezawodności, relacji z klientami, ale także regulacyjnym.

 

IoT dla utilities

Wdrażanie nowych technologii w branży utilities polega na wybraniu tych kluczowych, które znajdą faktyczne przełożenie na realizację konceptu Energy 4.0 poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych i zrównoważonych strategii produkcji i dostarczania energii. Na szczególną uwagę w tym przypadku zasługuje IoT (ang. Internet of Things, Internet Rzeczy). Przedsiębiorstwa branży utilities mogą wykorzystać te rozwiązania, by analizować dane i wprowadzać łączność między komponentami. Ważne, w aspekcie wdrożenia IoT, jest wykorzystanie tych danych w celu podejmowania decyzji, zmniejszania podatności na wystąpienie ryzyka awarii i zachwiana standardów bezpieczeństwa. Domeną branży utilities jest stabilność i bezpieczeństwo, ale także niezawodność. Rozwiązania IoT są w stanie sprostać tym wyzwaniom, mając na uwadze również takie wyzwania, jak zrównoważony rozwój. Mogliśmy się o tym przekonać podczas zeszłorocznego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie opublikowano dokument „Internet of Things Guidelines for Sustainability”. Wykazał on, że aż 84% testowanych produktów IoT miało szansę spotkać się z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Analityka i przetwarzanie danych z IoT

Digitalizacja sektora utilities jest możliwa poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań IoT. Kluczowym elementem ekosystemu jest platforma chmurowa, będąca miejscem przechowywania i analizowania ogromnych ilości danych. W połączeniu z sensorami IoT, zbieranie danych to proces automatyczny, niewymagający manualnej segregacji.

W przypadku utilities mówimy w szczególności o sczytywaniu informacji z mierników zbierających dane przy wysokich częstotliwościach, przesyłających ich ogromne ilości każdego dnia. Przykładowo, wykorzystując moduł M-Bus NB-IoT, działający na podstawie technologii ­, jesteśmy w stanie zdalnie transferować dane z liczników z nawet trudno dostępnych miejsc takich, jak studnie głębinowe przykryte metalowym włazem. W przeciwieństwie do innych technologii GSM, NB-IoT umożliwia znacznie skuteczniejszą penetrację sygnału (zasięg zwiększony nawet do +20dB). Odczytywane dane z liczników przesyłane są następnie do dowolnej platformy chmurowej klienta lub dostawcy technologii. Interoperacyjność modułu pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

 

Monitoring eksploatacji i retrofitting liczników

Zebrane dane stają się źródłem informacji i motywem do podejmowania decyzji. W dobie digitalizacji akwizycja danych to dla przedsiębiorstw utilities cenne informacje o eksploatacji energii, ale także możliwość przewidzenia ewentualnych awarii, co jest przykładem zastosowania predictive maintenance. Poprzez instalację urządzeń M-Bus NB-IoT nie ingerujemy w działanie liczników. Taki proces to retrofitting, a więc doposażenie zastanej infrastruktury w urządzenia, które pozwalają na zdalny i bezpieczny transfer danych. Mając na uwadze domenę niezawodności w branży utilities, bieżący i zdalny monitoring stanu liczników wydaje się kluczowym elementem. Wczesne alarmowanie o prawdopodobnych wyciekach, awariach i innych możliwych zakłóceniach to szansa na zapobieżenie wypadkom i przestojom w pracy.

Smart Metering oparty na standardzie NB-IoT to także wygoda użytkownika. Automatyzacja niweluje problem manualnego odczytywania danych, który stwarza wysokie ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.

 

* Estera Włodarczyk - absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł magistra zdobyła w obszarze Studiów Menedżerskich na specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestniczka programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku politologia. Doświadczenie zawodowe zbierała w zakresie marketingu, rynków finansowych oraz nowych technologii w polskich portalach tematycznych i agencji marketingowej. Obecnie, powiązana z rynkiem IoT i Healthcare w Comarch jako Specjalista ds. Marketingu Treści oraz Marketingu Produktowego. Koordynuje kampanie związane z zagadnieniami Przemysłu 4.0, IoT, Smart Metering oraz Telemedycyną. Prywatnie pasjonatka nowych technologii, ekonomii, podróży oraz zdrowego trybu życia.
** Damian Banat - absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanical Engineering and Applied Computer Science na Politechnice Łódzkiej. Uzyskał także tytuł magistra na kierunku International Business Management na uczelni biznesowej INSEEC w Paryżu oraz ukończył fakultet z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał, prowadząc globalne projekty R&D w centrum technologicznym ABB, pracując w dziale sprzedaży firmy PTC w Barcelonie. Obecnie jest kierownikiem ds. Rozwoju Biznesu w firmie Comarch, odpowiedzialny za rozwój konkretnych zastosowań technologii Internetu Rzeczy oraz wdrażanie rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0. Prywatnie pasjonat technologii oraz zapalony miłośnik sportu.

 

Czytaj także: