Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Wysokie temperatury powietrza są istotnym czynnikiem wpływającym na sposób i tryb pracy sieci elektroenergetycznej. Energa Operator posiada odpowiednie rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy sieci w trakcie upałów.

freeimageTemperatura nie bez znaczenia

W modelach pracy sieci 110 kV brane są pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, takie jak: wyłączenia planowe, prace inwestycyjne i eksploatacyjne, tymczasowe układy zasilania, poziom generacji OZE czy też przepływy mocy z sieci przesyłowej, ale także warunki pogodowe np. temperatura otoczenia. Jej wzrost powyżej 20-25°C to główny czynnik warunkujący funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej. Niezbędne informacje pozyskiwane są m.in. ze stacji pogodowych instalowanych na słupach wytypowanych linii wysokiego napięcia (WN).

Aby sieć dystrybucyjna pracowała stabilnie i nieprzerwanie, pracownicy Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM) Energa Operator przygotowują na czas upałów dedykowane scenariusze działania.

Narzędziem wspomagającym proces planowania wyłączeń i koordynacji pracy sieci 110 kV w Centralnej Dyspozycji Mocy jest moduł obliczeniowy systemu SCADA. Wskazuje on fragmenty sieci elektroenergetycznej niespełniające kryterium bezpieczeństwa. Wykorzystywany jest także system Dynamicznej Obciążalności Linii (DOL), służący do monitoringu online linii 110 kV szczególnie narażonych na występowanie przeciążeń. Uzyskane informacje pozwalają dyspozytorowi CDM na natychmiastowe podjęcie działań w przypadku wystąpienia zagrożenia w pracy systemu elektroenergetycznego. Stanowi to również podstawę do wytypowania linii elektroenergetycznych do późniejszych modernizacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Latem wzrost zapotrzebowania na moc czynną powoduje, że zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego musi być realizowane dwutorowo. Po pierwsze poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań analitycznych i informatycznych z zawansowanymi algorytmami matematycznymi. Po drugie poprzez modernizację fragmentów systemu dystrybucyjnego o najniższych parametrach technicznych czy rozbudowę sieci dystrybucyjnej o nowe relacje. Tylko takie kompleksowe działania pozwolą na uzyskanie dużej elastyczności i możliwości wyłączeń odcinków sieci WN latem. Dlatego Energa Operator co roku przeznacza na modernizację i konserwację sieci dystrybucyjnych średnio 1,2-1,4 mld zł.

W sytuacji krytycznej, gdy przeciążenia w sieci dystrybucyjnej osiągnęłyby znaczne wartości, a zastosowane rozwiązania nie dałyby zamierzonego rezultatu, konieczne byłoby wyłączenie przeciążonego fragmentu sieci. Dyspozytorzy CDM robią jednak wszystko, aby do minimum ograniczyć ryzyko przerw w dostawach energii dla odbiorców.

 

Źródło: media.energa.pl, fot.: freeimage / Tomasz A. Poszwa