Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Zbieranie danych pomiarowych i ich analiza w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej stanowią wyzwanie i spore koszty dla wielu przedsiębiorstw. Poprawa efektywności energetycznej może jednak okazać się prostsza, bardziej skuteczna i generować duże oszczędności, gdy ma się do wyboru odpowiednie rozwiązania i narzędzia wspierające ten proces.

Digitalizacja energetyki

Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jednoczesnym społecznym nacisku na ochronę środowiska naturalnego, wymusza na sektorze elektroenergetycznym zmianę podejścia do prowadzenia działalności. Aby sprostać wymaganiom rynku, m.in. OSD przebudowują tradycyjną infrastrukturę energetyczną w kierunku sieci inteligentnej (Smart Grid), wytwórcy energii przechodzą na odnawialne źródła energii (OZE), a konsumenci starają się sprostać nałożonym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej urządzeń, budynków i całych organizacji. Transformacja energetyki na taką skalę nie odbędzie się bez wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Obecnie przedstawiane strategie koncernów energetycznych wskazują na ogromną zmianę nie tylko w obszarze miksu energetycznego, lecz również, a może przede wszystkim, na nowe podejście do usług energetycznych. Coraz większą rolę zaczyna odgrywać obszar ICT – potwierdza Robert Duszka, ekspert Chmury Krajowej ds. rynku energii, i dodaje: – W zgodzie z nowym podejściem, ICT powinien skupiać się nie na tym, jak rozbudowywać i utrzymywać infrastrukturę IT, ale na tym, jak efektywnie wspierać podstawową działalność przedsiębiorstw.

W związku z tym naturalną drogą do budowania wartości biznesowej przez ICT jest możliwość rozpoznawania i testowanie wielu technologii i rozwiązań. Zastosowanie znajdzie tu chmura obliczeniowa. Przejście do niej jest projektem wielowątkowym, który swoim zakresem daleko wykracza poza tradycyjny obszar IT.

Efektywność energetyczna (nie!) wymaga nakładów finansowych

Aby zwiększyć efektywność energetyczną, po pierwsze trzeba na bieżąco monitorować wykorzystanie energii, czyli zbierać dane o tym, co i ile jej wykorzystuje. Po drugie, w celu stworzenia szczegółowych raportów dotyczących zużycia energii elektrycznej, zgromadzone z czujników informacje należy poddać analizie. Ze względu na potrzebę zakupu nie tylko sensorów czy specjalnego oprogramowania, ale także serwerów do przechowywania danych, systemy wspierające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie mogą stanowić niemały koszt. Dodatkowe, spore wydatki w okresie spowolnienia gospodarczego, są problemem dla wielu firm. Chcąc oszczędzać nie tylko energię, ale też i finanse, warto więc znaleźć rozwiązanie, którego wdrożenie nie wymaga nakładów inwestycyjnych i – co bardzo istotne – prowadzone jest przez ekspertów znających się zarówno na zagadnieniach związanych z efektywnością energetyczną, jak i ICT.

Nowa rola Chmury Krajowej

Technologia chmurowa pozwala na bardzo szybkie wdrażanie rozwiązań, dzięki umieszczeniu aplikacji w gotowym do działania środowisku IT. Jednocześnie możemy oferować przygotowane wcześniej rozwiązania w modelu „as a service”, czyli usługowym. W efekcie jesteśmy w stanie bardzo szybko je uruchomić i udostępnić odbiorcy bez potrzeby ponoszenia z jego strony nakładów inwestycyjnych – mówi Robert Duszka. Właśnie w takim modelu powstała usługa Energy Management as a Service (EMaaS). EMaaS jest usługą, która pozwala zarządzać zużyciem energii, obniżyć koszty i chronić środowisko w różnych sektorach i różnych organizacjach. Dzięki zbudowaniu jej w technologii chmurowej jest dostępna również dla sektora MŚP.

Zwiększenie efektywności energetycznej dzięki EMaaS

System EMaaS został przygotowany z myślą o firmach różnej wielkości, zainteresowanych sprawnym zarządzaniem efektywnością energetyczną. Skierowany jest do dostawców usług komunalnych (wodociągi, elektrociepłownie), ale także samorządów, urzędów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, gospodarstw rolnych, różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, nawet z sektora MŚP. EMaaS sprawdza się wszędzie tam, gdzie wydatki na energię elektryczną stanowią istotną składową kosztów przedsiębiorstwa.

Szczególnie ciekawa jest możliwość zastosowania usługi EMaaS do monitorowania i optymalizacji pracy farmy fotowoltaicznej. Rozwiązanie umożliwia monitoring pracy poszczególnych elementów instalacji PV (np: falowników, okablowania, paneli i pozycjonerów nadążnych). Na tej podstawie można zdiagnozować ich stan i interweniować w przypadku nieprawidłowej pracy. To ważne, ponieważ uszkodzone panele obniżają efektywność całego systemu nie tylko poprzez przerwę w produkcji prądu, ale wręcz jej pobór. Dlatego informacje o stanie instalacji i jak najszybsze usuwanie usterek, mają istotny wpływ na rentowność inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

W ramach standardowego zakresu usługi EMaaS, u klienta przeprowadzana jest wizja lokalna, czyli audyt energetyczny organizacji. W razie potrzeby następuje zakup i montaż urządzeń pomiarowych (licznik, przekładniki, modem). Następnie uruchamiana jest akwizycja danych, konfiguracja urządzeń w systemie oraz konfiguracja punktów pomiarowych na portalu użytkownika. Liczniki za pomocą internetu przesyłają dane do aplikacji. Klient otrzymuje dostęp do panelu, w którym może generować szczegółowe raporty na temat zużycia energii przez poszczególne urządzenia. Przez cały okres trwania współpracy Chmura Krajowa świadczy usługę wsparcia dla użytkowników systemu.

Decydując się na EMaaS, klient otrzymuje:

  • Nowoczesny system informacyjny, zarządzający wielomedialnym przedsiębiorstwem. W ramach usługi wskaźniki efektywności energetycznej wyznaczane są online i naniesione na wizualizację przedsiębiorstwa.

  • Przygotowanie firmy na Europejski Zielony Ład m.in. poprzez oszacowanie redukcji śladu węglowego.

  • Wsparcie konsultingowe w procesie wdrożenia normy ISO 50001, w tym monitorowanie online urządzeń elektrycznych w celu redukcji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej.

  • Usługi DSR/DSM – Rynek Mocy. Rozwiązanie umożliwia aktywne uczestnictwo w rynku mocy. Usługa skierowana do konsumentów korzystających z przyłącza do sieci co najmniej 300 kW, którzy spełniają minimum jeden warunek: posiadają wolumen redukcyjny (deklaracja redukcji mocy o określoną ilość MW/kW na wezwanie PSE) lub posiadają źródło energii elektrycznej o określonej mocy (np. agregat, instalacja fotowoltaiczna), które może być włączane na wezwanie PSE.

Więcej na tematu usługi: https://chmurakrajowa.pl/dziennik-chmurowy/jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-dzieki-emaas/

 

 © Artykuł sponsorowany