Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa zaplanowane na 2020 r. przez TAURON Dystrybucja inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska są realizowane zgodnie z założeniami.

Województwo Dolnośląskie to duży geograficznie i zróżnicowany infrastrukturalnie obszar. Mamy tu bardzo silną aglomerację miejską, to jest miasto Wrocław, rozległe obszary rolnicze i leśne o niskiej gęstości zurbanizowania oraz obszary górskie z rozbudowaną bazą turystyczną i rekreacyjną. Każdy z tych obszarów wymaga po naszej stronie innego rodzaju działań inwestycyjnych – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Jedną z istotnych inwestycji w ostatnim czasie była przebudowa stacji 110/20 kV Oława. Co ważne, na czas modernizacji została zachowana funkcjonalność ruchowa obiektu. Podobnie było podczas prac na terenie stacji Milicz. Teraz, dzięki modernizacji, TAURON Dystrybucja może przyłączać do sieci nowych odbiorców, głównie prosumentów, produkujących prąd z paneli fotowoltaicznych. Obecnie rozpoczynają się też prace przy przebudowie stacji Wrocław Swojec. Ich zakończenie jest planowane na koniec przyszłego roku.

Przebudowa linii Przybków - Kąty Wrocławskie- Klecina

Na terenie Dolnego Śląska pracują cztery Oddziały TAURON Dystrybucja - we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Część zadań realizowanych jest przez poszczególne jednostki organizacyjne samodzielnie, inne o większym zasięgu wymagają współpracy i muszą być realizowane wspólnie. Tak jest np. w przypadku przebudowy linii dwutorowej 110 kV Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina, realizowanej przez oddziały we Wrocławiu i Legnicy – mówi Marek Kuchciak, dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja w Legnicy.

Przebudowa tej linii obejmuje wymianę słupów i przewodów wysokiego napięcia na odcinku ok. 62 km. Ze względu na wielkość i złożoność zadania, jego wykonanie rozłożone było na okres ok. 6 lat.

Obecnie inwestycja dobiega końca, na miejscu wykonywane są ostatnie prace pomiarowe i porządkowe. TAURON przygotowuje także dokumentację powykonawczą i trwa uzyskanie służebności przesyłu. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego i poprawę pewności zasilania odbiorców na terenie Oddziałów Legnica, Wrocław i Opole.

Wzmocnienie bezpieczeństwa Wrocławia

Kolejnym rozpoczętym, ważnym dla regionu zadaniem jest przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji Pasikurowice. Inwestycja ta jest niezbędna ze względu na planową przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przebudowę rozdzielni 400 kV znajdującej się bezpośrednio przy stacji TAURONA. W efekcie przeprowadzonych prac poprawi się pewność i niezawodność zasilania aglomeracji wrocławskiej, dla której stacja Pasikurowice stanowi podstawowe zasilanie.

Inwestycje zasilane środkami unijnymi

W część realizowanych przez TAURON zadań zaangażowane są środki pozyskane z Unii Europejskiej. Przykładem mogą być prace realizowane na sieci średniego napięcia Oddziału w Wałbrzychu w ramach projektu „Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”.

W ramach tego projektu Oddział zmodernizował na swoim terenie cztery rozdzielnie sieciowe 20/20kV – Mieroszów, Rusinów, Świebodzice i R-ŚFUP. Łączna wartość zadania to prawie 22 mln zł, z czego ponad 13 mln zł to dofinansowanie unijne. Kolejną istotną inwestycją realizowaną przez Oddział w Wałbrzychu jest kompleksowa przebudowa stacji 110/20 kV w Nowej Rudzie.

Inwestycje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dla samego miasta Wałbrzycha bardzo ważnym obszarem jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie której ulokowały się zarówno międzynarodowe koncerny, jak rodzime, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także duże firmy polskie firmy, zatrudniające w sumie kilka tysięcy mieszkańców Wałbrzycha oraz okolicznych miast. W związku z rozwojem Strefy Ekonomicznej już teraz planowana jest rozbudowa stacji Uczniowska, zasilającej Strefę. Rozbudowa będzie konieczna ze względu na wzrost obciążenia stacji, spowodowanej zwiększaniem poboru mocy przez istniejących odbiorców, a także z konieczności zapewnienia warunków do przyłączenia do sieci średniego napięcia nowych odbiorców.

Na terenie oddziału w Legnicy ważnym realizowanym w ostatnim czasie zadaniem jest przyłączenie zakładu przemysłowego DAIMLER na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze.

Dla regionów wiejskich i zalesionych szczególnie ważne są natomiast prace wycinkowe przy liniach przebiegających przez tereny leśne. Zmniejszają one ryzyko uszkodzeń sieci i awarii podczas wichur i intensywnych wiatrów. Cały czas, obok dużych zadań inwestycyjnych, TAURON Dystrybucja realizuje też mniejsze punktowe inwestycje i modernizacje na liniach średnich i niskich napięć.

 

Źródło: media.tauron.pl