Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Zmiany jakie następują w energetyce nie są zależne od stanu zagrożenia COVID-19, przynajmniej w roku 2020 nie można odnaleźć takich silnych powiązań – mówi Jan Frania, Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.

 

Jan Frania

Jan Frania, Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

Jak wdrożenie elementów Smart Grid w ramach sieci dystrybucyjnej operowanej przez PGE Dystrybucja wpłynęło na zarządzanie nią podczas tegorocznego lockdownu spowodowanego epidemią koronawirusa COVID-19?

Zmiany jakie następują w energetyce, zarówno po stronie Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, Przesyłowego, jak i odbiorców nie są zależne od stanu zagrożenia COVID-19, przynajmniej w roku 2020 nie można odnaleźć takich silnych powiązań. Wiosenne zmiany zapotrzebowania po stronie odbiorców na energię elektryczną zauważalne były w różnych grupach taryfowych, w jednych był spadek, a w drugich wzrost. Zarządzanie siecią dystrybucyjną, jak również reakcja na zdarzenia w sieci, nadal uzależnione jest głównie od zjawisk atmosferycznych, niosących za sobą niekontrolowane przerwy w dostawach energii elektrycznej. Wyraźnym wskaźnikiem braku wpływu COVID-19 na elementy sieci SMART jest sukcesywny wzrost decentralizacji wytwarzania energii. Ogromny wpływ na rozproszenie w energetyce mają prosumenci bardzo aktywni w obszarze instalacji fotowoltaicznych.

Jakie plany dalszego rozwoju systemu w kierunku „inteligentnej sieci” ma Państwa przedsiębiorstwo na rok 2021? Czy wydatki na ten cel w porównaniu do 2020 roku będą większe, mniejsze, na tym samym poziomie?

PGE Dystrybucja w swojej strategii widzi sieć dystrybucyjną jako inteligentny system. Już dzisiaj wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne na potrzeby aktywnego zarządzania i nadzoru nad siecią. Rozwijamy już istniejące systemy np. SCADA, FDIR, jak również rozwiązania w obszarze komunikacji z odbiorcą np. poprzez liczniki AMI. Posiadamy określone standardy dla stosowanych urządzeń związanych z automatyzacją sieci i stosujemy je dla urządzeń nowo budowanych oraz modernizowanych. Jednym z przykładów takich inteligentnych rozwiązań jest sterowanie i opomiarowanie obszarowe, które pozwala nam na automatyczną rekonfigurację sieci w przypadku wystąpienia awarii oraz umożliwia monitoring sieci dystrybucyjnej w trybie on-line, określając wielkości pomiarowe. Przed nami kolejne inwestycje i projekty. Plan modernizacyjny i inwestycyjny PGE Dystrybucja na rok 2021 jest w ostatniej fazie opracowania. Wstępnie powiem, że w tym roku będzie on na poziomie roku 2020.

Czy obecne regulacje prawne i koszty budowy magazynów energii sprzyjają podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia tego typu projektów?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej wprowadza ogólny zakaz posiadania, rozwijania, obsługiwania przez OSD i OSP instalacji magazynowania energii oraz zarządzania takimi instalacjami.

Przepisy wprowadzają od tej zasady pewne wyjątki. Jednym z nich jest derogacja dla instalacji magazynowych, stanowiących w pełni zintegrowane elementy sieci. Taki magazyn, wspierający pracę sieci dystrybucyjnej, otworzyliśmy w grudniu w podkarpackiej Rzepedzi. Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej.

Równolegle prowadzimy jeszcze kilka projektów pilotażowych. Stan zaawansowania technicznego oraz jeszcze zbyt wysoki koszt realizacji projektów magazynowych stanowią wciąż dość istotną barierę dla ich rozwoju na dużą skalę. Na obecny stan technologii i stopień jej rozwoju najlepszym rozwiązaniem byłyby magazyny prosumenckie. Dla polskiej gospodarki korzystne byłoby, gdyby produkcji tego typu urządzeń podjęły się polskie firmy i startupy.

Jak w codziennym świadczeniu usług wsparłby Państwa system magazynów energii rozlokowany na całym terenie obsługiwanym przez spółkę? Ile takich obiektów i o jakich mocach byłoby potrzebnych PGE Dystrybucja już dziś?

OSD może budować magazyny energii jedynie na potrzeby stabilizacji sieci i zapewnienia właściwych parametrów dystrybuowanej energii. Projekt w Rzepedzi, o którym wspominałem, jest właśnie takim projektem i może stanowić tańszą i szybszą w realizacji alternatywę dla rozbudowy sieci, a co za tym idzie, przynosić wymierne oszczędności dla segmentu dystrybucji PGE.

Wielokrotnie podkreślałem, że wraz z rozwojem energetyki obywatelskiej i montażem nowych źródeł fotowoltaicznych równolegle powinny rozwijać się małe magazyny energii. Pozwoliłoby to podnieść efektywność dla wytwórcy i obniżyć wpływ wytwarzania rozproszonego na parametry sieci. Kolejne edycje programów, jak np. Mój Prąd, czy Regionalny Program Operacyjny w obszarze dystrybucji powinny te kwestie uwzględniać. W przeciwnym wypadku niekontrolowane rozmieszczanie źródeł wytwarzania będzie sukcesywnie pogarszać paramenty dystrybuowanej energii. Możemy w tym przypadku mieć problem z realizacją inwestycji w tym obszarze, ponieważ decentralizacja wytwarzania zdecydowanie przyspiesza. Liczę na to, że program magazynowania energii, przy którym pracujemy w ramach Grupy PGE, zaowocuje kolejnymi projektami, zwiększając możliwości przyłączania kolejnych odnawialnych źródeł energii i jednocześnie poprawiając niezawodność zasilania.

Dziękuję za rozmowę.

 

Zobacz także:

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.