Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Energa Operator przystąpiła do prac nad wdrożeniem SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. Będzie to pierwsze tak kompleksowe wdrożenie w Polsce.

Energa Operator przystąpiła do prac nad wdrożeniem SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. Będzie to pierwsze tak kompleksowe wdrożenie w Polsce.

eopDyspozytorzy zyskają zautomatyzowane procesy wspierające sterowanie pracą sieci. System samodzielnie wskaże optymalne rozwiązania, dokona także analizy ewentualnych zagrożeń dla stabilnej pracy sieci.

Wprowadzenie nowego systemu znacznie zwiększy możliwość nadzoru i kontroli nad pracą sieci nie tylko wysokich, ale również średnich i niskich napięć. Jest to szczególnie istotne ze względu na coraz większą rolę, jaką pełnią przyłączane do tych sieci rozproszone odnawialne źródła energii – mówi Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora.

Proces wdrożenia podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich realizowany jest w ramach projektu Smart Grid, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020).

Nowy, scentralizowany system sterowania SCADA/ADMS będzie pierwszym w Polsce kompleksowym system dyspozytorskim sterowania pracą siecią wysokich, średnich i niskich napięć, który obejmie cały obszar działania operatora sieci dystrybucyjnej. Pozwoli na połączenie elementów inteligentnej infrastruktury, w tym także czujników i urządzeń telekomunikacyjnych, w jedną sprawnie działającą całość.

Automatyzacja i ograniczanie wpływu awarii

Pierwszy etap inwestycji obejmuje m.in. wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia pracy sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego wizualizacją oraz funkcji automatycznej identyfikacji uszkodzeń. Zastosowanie modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), dzięki automatyzacji przełączeń na sieci, umożliwi znaczne ograniczenie czasu usuwania oraz zasięgu awarii.

System będzie również miał możliwość dokonywania samoczynnej, dynamicznej rekonfiguracji sieci w celu optymalizacji jej pracy. Wdrożenie funkcji kontroli przepływu mocy czynnej i biernej ułatwi m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi.

Wsparcie dla OZE

Ważną funkcją nowego systemu, wdrożoną na tym etapie, będzie planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem rozproszonych źródeł generacji. System będzie w stanie przenalizować wpływ projektowanych odcinków sieci elektroenergetycznej oraz rozproszonych źródeł na działanie obecnej infrastruktury, jeszcze przed ich powstaniem.

Nowe funkcje do 2026 r.

W ramach drugiego etapu modernizacji, którego zakończenie planowane jest na koniec 2026 r., wprowadzone zostaną kolejne funkcjonalności. System wzbogacony będzie m.in. o funkcję symulatora treningowego dla dyspozytorów.

Dodana zostanie również funkcja kontroli i regulacji wielkości generowanej mocy w źródłach wytwórczych przyłączonych do sieci wszystkich napięć, funkcja planowania i uzgadniania wyłączeń dla sieci WN, SN i nn z możliwością tworzenia sekwencji łączeniowych, funkcja obsługi zgłoszeń, reklamacji i awarii z możliwością dynamicznego wyznaczania wskaźników realizacji zadań (wskaźnik zaoszczędzonej energii, wskaźniki niezawodności zasilania) oraz funkcja automatycznego generowania i aktualizacji schematów sieci niskich napięć.

Partnerem wykonawczym wdrożenia nowego systemu jest firma Mikronika.

 

Źródło: media.energa.pl