Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Do 27 kwietnia 2021 r. wykonawcy mogli ubiegać się o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach, jakie planują przeprowadzić PGE Systemy w związku z budową sieci LTE450.

freepik_GarryKillian

Założenia planowanej budowy LTE450

PGE Systemy S.A. planuje wdrożyć sieć rdzeniową CORE LTE450 wraz z platformą do komunikacji krytycznej, na potrzeby sektora energetycznego, w celu świadczenia usług transmisji danych, IoT/M2M (LTE-M, NB-IoT), komunikacji krytycznej (MCPTT, MCVideo, MCData) oraz innych usług niezbędnych do budowy operatora telekomunikacyjnego w architekturze Private-LTE. W tym celu spółka zaprosiła potencjalnych wykonawców do ubiegania się o dopuszczenie do udziału w konsultacjach.

 

Zakres konsultacji

Jak podaje PGE Systemy, w ramach konsultacji oczekuje się m.in. przedstawienia przez wykonawcę koncepcji proponowanego rozwiązania wraz z omówieniem:

 • architektury i komponentów (ang. Network Elements, NEs) z obszarów: CORE, OSS, systemu komunikacji krytycznej, diagnostyki i monitorowania KPI, wymaganych i opcjonalnych funkcjonalności,
 • koncepcji wdrożenia,
 • zgodności z Rozporządzeniem Komisji UE 2017/2196 – Kodeks Sieci NC ER,
 • kompatybilności i możliwości integracji z systemami LMRs (ang. Land Mobile Networks),
 • metod bezpieczeństwa sieci i usług,
 • sposobu wymiarowania i licencjonowania,
 • platformy sprzętowej (BareMetal, VNF, CNF) i przedstawienie możliwej wirtualizacji pod kątem potencjalnej migracji do 5G,
 • redundancji lokalnej oraz geograficznej,
 • właściwości fizycznych i elektrycznych komponentów NEs,
 • aktualnej oraz planowanej zgodności poszczególnych komponentów NEs z rekomendacjami 3GPP (realeses, features),
 • roadmapy sprzętowej i aplikacyjnej dla komponentów NEs,
 • projektów referencyjnych dla wdrożeń Private-LTE/IoT oraz komunikacji krytycznej,
 • sposobu współpracy przy utrzymaniu i rozwoju wdrożonego rozwiązania (w tym realizacja wsparcia lokalnego),
 • sposobu realizacji usług:
  • komunikacja krytyczna LTE-MC (MCPTT, MCVideo, MCData),
  • połączenia prywatne (między użytkownikami końcowymi) half/full duplex,
  • połączenia alarmowe,
  • lokalizacja użytkownika końcowego,
  • połączenia do innych systemów telekomunikacyjnych,
  • transmisja danych w ramach Private-LTE,
  • transmisja danych na potrzeby IoT,
  • archiwizacja i retencja danych,
  • realizacja podsłuchów i zleceń podmiotów uprawnionych.

Bardziej szczegółowe zagadnienia w zakresie planowanych usług w ramach sieci CORE LTE450 zostaną udostępnione Wykonawcom już w trakcie konsultacji.

 

Cel konsultacji

Wstępne konsultacje rynkowe będą służyć do pozyskania informacji o możliwych wariantach realizacji zamówienia wraz z ich orientacyjną wartością, w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.

 

/IZC/

Źródło: gkpge.pll fot.: freepik / GarryKillian