Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Straty techniczne są konsekwencją przesyłania energii elektrycznej na duże dystanse, można je minimalizować za pomocą inteligentnych, narzędzi. Korzyści płynące z ich ograniczenia są: finansowe, korzystne dla środowiska. Technologie cyfrowe pozwalają na osiągnięcie wyników bez dużych inwestycji.

schneiderStałe i zmienne straty techniczne w sieciach dystrybucyjnych przekłada się to na straty finansowe liczone w miliardach euro rocznie. Z kolei konieczność wyprodukowania większej ilości energii oznacza zbędne zużycie paliw kopalnych. Poprawa wydajności sieci może zmniejszyć emisje CO2 o 500 ton metrycznych rocznie. Na efektywność przesyłu energii mają wpływ niewydajne urządzenia sieciowe, straty powstające między miejscem wytwarzania a miejscem poboru, przeciążenie linii, wielkość lub instalacja transformatorów z dala od ośrodków obciążenia.

 

Miejsce dla inteligentnych technologii

Wymiana istniejącej infrastruktury sieci dystrybucyjnej jest kosztowna i trudna. Bardziej opłacalną alternatywą jest połączenie istniejącej infrastruktury z komponentami inteligentnej sieci. Modernizacja cyfrowa zmniejszy straty przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów i da operatorom większą kontrolę nad ich siecią.

Najlepszym przykładem są systemy zarządzania dystrybucją ADMS, czyli kompleksowy zestaw narzędzi, platforma do zarządzania dystrybucją i optymalizacji sieci energetycznych. Jego funkcjonalności dają operatorom możliwość redukcji strat poprzez zapewnienie kompleksowego wglądu w sieć dystrybucyjną i dokładne wykrywanie strat, optymalizację napięcia oraz świadomość sytuacyjną w zakresie monitorowania i kontrolowania sowich zasobów w czasie rzeczywistym. Łącząc wiele funkcji w kompletne rozwiązanie do zarządzania siecią, operatorzy mogą ograniczyć straty, identyfikując i rozwiązując problemy wahań napięcia spowodowanych przez DER.

Innym przykładem są wysokosprawne transformatory o niskiej stratności, jak Schneider Electric Minera SGrid. Mogą one poprawić wydajność zarówno przy dużym obciążeniu, jak i bez niego. Transformatory mogą aktywnie zarządzać rozproszeniem mocy poprzez dynamiczną rekonfigurację sieci za pomocą oprogramowania stworzonego do szacowania strat i aplikacje analityczne. Takie narzędzia mogą automatycznie wyznaczać najkrótszą i najmniej oporną ścieżkę dla przepływu prądu elektrycznego.

Inteligentny transformator, składający się z transformatora szeregowego współpracującego z częścią aktywną w postaci zestawu styczników niskoprądowych nn oraz sterownika PLC, mogą zapewnić niezawodność poprzez uproszczenie procesu konserwacji, utrzymanie napięcia wyjściowego w określonym zakresie oraz umożliwienie łatwej regulacji.

Wreszcie, zastosowanie inteligentnych systemów pomiarowych, może zredukować straty po stronie konsumentów. W jednym z raportów oszacowano, że zużycie energii można zmniejszyć o 2,8%, gdyby w domach stosowano inteligentne liczniki połączone z wyświetlaczami. To zmniejszyłoby o 5,5% straty w sieci dystrybucyjnej. Ponadto, wykorzystanie narzędzi pozwalających reagować na popyt, mogłoby zmniejszyć straty o około 3% poprzez przeniesienie części obciążenia z okresu szczytowego na pozaszczytowy.

Więcej informacji o tym jak poprawić efektywność sieci dystrybucyjnych, można przeczytać w przygotowanym przez Schneider Electric raporcie.

 

 

©Artykuł sponsorowany