Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

innogy Stoen Operator opracowuje innowacyjną technologię do zdalnej komunikacji z licznikami energii. Działania są odpowiedzią na nowe przepisy, które zobowiązują operatorów energii do wymiany standardowych liczników energii na inteligentne. Po raz pierwszy na rynku warszawski operator wykorzysta do radiowej transmisji danych pasmo o częstotliwości 169 MHz.

 

iosKomunikacja w nowym paśmie radiowym

Elementem wyróżniającym ten projekt spośród innych funkcjonujących już na rynku rozwiązań jest wykorzystanie do komunikacji radiowej częstotliwości 169 MHz. Polskie prawo od kilkunastu lat dopuszcza używanie tego pasma w branży energetycznej, ale dotąd żaden obecny na rynku podmiot się na to nie zdecydował.

Projektanci innogy Stoen Operator sięgnęli po protokół Wireless M-Bus służący do radiowej transmisji danych pomiarowych. Eksperyment miał wykazać, czy Wireless M-Bus, połączona z komunikacją radiową w niskiej częstotliwości, oferującej duży zasięg, sprawdzi się w aglomeracji miejskiej oraz czy parametry i możliwości urządzenia spełnią wymagania techniczne w świetle nadchodzących zmian na rynku energetycznym w Polsce. W tym celu przeprowadzono pilotaż systemu w biurze operatora na ul. Rudzkiej 18 w Warszawie. Pierwsze testy wypadły pomyślnie. Pilotaż potwierdził wiele parametrów, w tym skuteczność i jakość komunikacji, która wyniosła średnio 95 proc. przy wysyłaniu danych co trzy minuty. Tak częsty przesył danych wykracza poza wymagania projektowane przez Ministerstwo Klimatu, jakie mają być zawarte w tzw. rozporządzeniu pomiarowym, co dodatkowo potwierdza możliwość wykorzystania tej technologii w produkcyjnych rozwiązaniach.

W ramach pilotażu zainstalowaliśmy w budynku kilkadziesiąt liczników wyposażonych w nasz prototypowy moduł komunikacyjny, a na stacji transformatorowej - koncentrator danych, który zbierał i przetwarzał informacje wysyłane z liczników – mówi Dominik Pieńkowski, Kierownik Laboratorium Internetu Rzeczy innogy Stoen Operator. – Oprogramowanie zostało w całości napisane przez wewnętrzny zespół operatora. Co istotne, w przygotowywanej koncepcji, sieć radiowa będzie funkcjonować bez karty SIM. Oznacza to obniżenie kosztów w porównaniu ze stosowanymi obecnie rozwiązaniami M2M (machine-to-machine).

 

Trwają prace produkcyjne

innogy Stoen Operator nie poprzestaje na eksperymencie. Trwają analizy, które pozwolą na stworzenie urządzenia produkcyjnego oraz docelowego oprogramowania. Do końca 2021 roku spółka planuje opracować półprodukty oraz pierwsze wersje rozwiązania przedprodukcyjnego. Zespół analizuje wymagania i sprawdza dodatkowe pomysły, z myślą o zaimplementowaniu ich w przyszłym urządzeniu produkcyjnym, które będzie mogło być wykorzystane do przesyłania danych z warszawskich liczników.

 

Innowacyjny eksperyment iSO

Opracowywane urządzenie po pełnym wdrożeniu może służyć do rezerwowej komunikacji z licznikami energii elektrycznej, co ma znaczenie w kontekście nadchodzącej obowiązkowej instalacji  urządzeń zdalnego odczytu. Testy wykazały, że komunikacja z licznikiem odbywa się poprawnie nawet w piwnicach i garażach, gdzie zasięg innych sieci jest ograniczony.

Nowością jest wykorzystanie częstotliwości 169 MHz. Sama technologia i protokół WMBus są już wykorzystywane do odczytu m.in. gazomierzy i wodomierzy, ale w oparciu o wyższe pasmo 868 MHz. W Europie przeprowadzanych jest kilka dużych wdrożeń komunikacji z licznikami w paśmie 169 MHz, dotyczy to jednak tylko liczników wody i gazu. innogy Stoen Operator jest pionierem w branży energetycznej w wykorzystaniu go do komunikacji.

 

Źródło: innogy.pl