Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

ZEW Niedzica S.A., jako jeden z pierwszych OSD w Polsce, przeszła na wyposażenie 100% swoich odbiorców w inteligentne liczniki energii elektrycznej w technologii OSGP. 

 

Inteligentny licznik i koncentrator danych od Griffin Group Energy

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. do pomiaru i rozliczania energii elektrycznej wykorzystuje inteligentne liczniki (Smart Meter) produkcji Networked Energy Services (NES). Urządzenia komunikują się z koncentratorami danych przy użyciu technologii PLC OSGP (ang. Power Line Communications Open Smart Grid Protocol), czyli przewodów sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Dane oraz raporty diagnostyczne są następnie automatycznie przesyłane do serwera za pomocą sieci Ethernet lub GSM.

Za komunikację lokalną z licznkiem odpowiedzialny jest wbudowany port optyczny. Umożliwia on na bezpośrednie programowanie i odczyt urządzenia. Liczniki posiadają także programowalny wyświetlacz, jaki pozwala na prezentację obszernych informacji o pracy urządzenia i zużyciu energii przez odbiorcę.

Liczniki zdalnego odczytu, jak i koncentratory danych, do ZEW Niedzica dostarczyła spółka Griffin Group S.A. Energy Sp. k.

 

freeimage_Tomasz_A_PoszwaZespół Elektrowni Wodnych Niedzica

Sieć dystrybucyjna należąca do Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., zlokalizowana na terenie Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, składa się z 33 km linii kablowych SN oraz 16 km linii kablowych nn. W skład sieci dystrybucyjnej wchodzi 20 stacji transformatorowych. Majątek sieciowy jest relatywnie młody – najstarsze elementy sieci mają 20 lat, jednak około 50% majątku ma wiek nieprzekraczający 10 lat. ZEW Niedzica S.A. prowadzi działalność energetyczną (w tym jako Koordynator Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego) w oparciu o uzyskanie już w 1999 r. koncesje na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Przed dziesięcioma laty Prezes URE ustanowił ZEW Niedzica S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na posiadanej sieci dystrybucyjnej. Należy zaznaczyć, że posiadany status OSD dotyczy sieci dystrybucyjnej nieprzyłączonej bezpośrednio do sieci przesyłowej – zatem jest to status OSDn.

Do sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A. przyłączonych jest obecnie 172 odbiorców (24 wewnętrznych, będących własnością ZEW Niedzica S.A. oraz 148 zewnętrznych odbiorców końcowych) zasilanych z sieci niskiego napięcia. U wszystkich odbiorców zainstalowane zostały inteligentne liczniki energii elektrycznej firmy NES wchodzące w skład systemu Smart Metering. Kompletny system oparty jest o platformę NES (Networked Energy Services), a w jego skład wchodzą, oprócz wspomnianych liczników, koncentratory danych oraz serwer z oprogramowaniem NES System Software.

 

Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego (KEZCZ) powstał w oparciu o wypracowane, przez ponad dwadzieścia lat istnienia Zbiornika Czorsztyńskiego, bardzo dobre relacje pomiędzy jego Członkami. Są to relacje:

  • społeczne - wzajemne współdziałanie członków dla dobra mieszkańców regionu m.in. na płaszczyźnie CSR,
  • biznesowe - członkowie klastra od wielu lat są stronami różnych łączących ich umów, związanych np. ze sprzedażą energii, dzierżawą terenów, świadczeniem usług – przyjmowanie i oczyszczanie ścieków,
  • techniczno-środowiskowe - wynikające głównie z potężnej budowli hydrotechnicznej, jaką jest Zapora Wodna w Niedzicy wraz z towarzyszącymi elektrowniami: EW Niedzica i MEW Sromowce.

 

Źródło: griffin-energy.pl; fot.: freeimage / Tomasz A. Poszwa