Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

ENERGA-OPERATOR przeprowadziła dodatkowe dwa postępowania zakupowe na dostawę rozłączników oraz modemów TETRA, które montowane są w ramach projektu Smart Grid. Łączna wartość umów przekracza 23 mln zł netto.

 

freeimage_Ivan_ProleMontaż urządzeń, w łącznej ilości 619 szt. będzie realizowany do lutego 2023r. (ZPUE rozpocznie dostawy rozłączników napowietrznych SN od marca br.) Dzięki temu osiągniemy wskaźnik nasycenia łącznikami sterowanymi zdalnie sieci SN w wysokości 14,2 szt. na 100 km linii (przyjęty przez PTPiREE standard dla sieci inteligentnych to 14 szt.). Realizacja zadania jest możliwa dzięki oszczędnościom uzyskanym w poprzednich przetargach na zakup urządzeń w ramach projektu Smart Grid, co umożliwiło wykorzystanie pełnej puli środków przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednym z kluczowych elementów służących poprawie niezawodności sieci SN oraz osiągnięcia przez nią standardu Smart Grid jest zapewnienie rezerwowania zasilania, sterowalności (automatyzacja) oraz obserwowalności (monitorowanie) stanu i parametrów elektrycznych. Podstawowym zadaniem automatyzacji (montażu rozłączników napowietrznych SN sterowanych) jest minimalizacja czasów przerw w dostawie energii elektrycznej.

W wyniku montażu dodatkowej liczby urządzeń zapewniony zostanie wysoki poziom utrzymania ciągłości zasilania odbiorców i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Oznacza to, że łącznie zostanie zakupionych i zainstalowanych w ramach projektu Smart Grid 1799 szt. rozłączników napowietrznych SN i modemów komunikacyjnych TETRA.

 

Źródło: energa-operator.pl; fot.: freeimage / Ivan Prole