Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Nomad Electric, podmiot wyspecjalizowany w usługach utrzymania ruchu i serwisu dla wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, poinformował o podpisaniu nowych kontraktów. Firma w ciągu ostatnich trzech miesięcy powiększyła swój portfel o dodatkowe 438 MW.

 

nomadelZarządzanie farmami fotowoltaicznymi

Zakres usług obejmuje kompleksowe zarządzanie farmami – od monitoringu, poprzez wszystkie zlecenia serwisowe, naprawy i przeglądy, a także zarządzanie zielenią czy zapewnienie spełnienia wymogów gwarancyjnych (tzw. „end-to-end”). W ramach kontraktów Nomad Electric gwarantuje również utrzymanie produktywności aktywów.

Usługi Nomad Electric zapewnią inwestorom realizację założonych poziomów produkcji energii i osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji poprzez m.in. zapewnienie wydajności, ograniczenie ryzyka przestojów i awarii oraz obniżenie poziomu kosztów operacyjnych utrzymania farm. Farmy będą serwisowane z wykorzystaniem najlepszym branżowych praktyk oraz globalnych standardów inwestorów.

- Podpisane kontrakty to potwierdzenie naszych najwyższych kompetencji technicznych i pozycji lidera w segmencie O&M w Polsce. Inwestorzy zagraniczni szukają pewnego i rzetelnego partnera, który z jednej strony zapewni produktywność farm fotowoltaicznych, a z drugiej zadba o utrzymanie farm w jak najlepszym stanie technicznym przez kolejne lata eksploatacji. To wszystko przy minimalnym udziale operacyjnym właścicieli, co jest dla nich duża wartością dodaną - komentuje Prezes Nomad Electric Paweł Czaus.

 

Kompleksowa obsługa IT

Oprócz usług O&M (Operations & Maintenance) Nomad Electric świadczy również usługi z zakresu dostawy sprzętu oraz oprogramowania do zarządzania farmami PV (tzw. systemy klasy SCADA). Zależnie od wyników audytu technicznego i informatycznego przeprowadzonego przez inwestora oraz jego strategii - dotychczasowy system może być utrzymany lub może być zastąpiony rozwiązaniami Nomad Electric.

Częstym wyzwaniem dla inwestorów nabywających farmy fotowoltaiczne budowane przez różnych deweloperów jest różnorodność rozwiązań w zakresie oprogramowania i rozdzielnic SCADA. Kluczowa jest umiejętność standaryzacji, migracji oraz integracji rozwiązań - bez zakłócenia pracy elektrowni i przy zachowaniu realizacji celów produkcji energii.

- Nowe umowy obejmą 438 MW dodatkowych inwestycji w portfelu Nomad Electric. Niezależnie od przyjętych przez inwestora rozwiązań informatycznych na przejmowanych obiektach, jesteśmy w stanie zaproponować standaryzację sterowania i zarządzania farmami. Nasz atut to sprofesjonalizowany, dedykowany Klientowi zespół automatyk ó w oraz inżynierów serwisu zapewniających sprawne przeprowadzenie migracji lub/i instalacji systemu, obsługujący rozwiązania kompleksowo - zarówno w zakresie hardware, jak i software. – wskazuje Paweł Muszyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Nomad.

Przyjęte podejście uwzględniające nie tylko serwis techniczny, ale też pełne wsparcie i rozwiązania informatyczne, pozwala na zapewnienie maksymalizacji produkcji oraz bezproblemowe zarządzanie aktywami z punktu widzenia inwestora.

 

Ambitne plany

Pomimo pandemii oraz wyzwań w łańcuchu dostaw polski rynek fotowoltaiczny przeżywa okres dynamicznego wzrostu. Łączna moc zainstalowanych elektrowni PV na koniec 2021 r. osiągnęła 7,6 GWp i przyrosła o ponad 3,7 GWp w stosunku do grudnia 2020 r. Według prognoz ekspertów w tym roku urośnie do poziomu nawet 9-10 GW.

Jak zapowiada Paweł Muszyński ten rok będzie dla Nomad Electric czasem intensywnego rozwoju.

- Widzimy duży potencjał wynikający nie tylko z rozwoju rynku, lecz także wysokiej specjalizacji i skali działalności Nomad Electric. W tym roku planujemy zarówno zwiększenie zakresu obsługi o kolejne portfele, a także wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu dalszą optymalizację naszych procesów – podsumowuje Muszyński.

 

Źródło: nomadelectric.com