Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

13 kwietnia 2022 r. PGE Dystrybucja i PGE Systemy podpisały umowę ramową na budowę i utrzymanie sieci łączności specjalnej w technologii LTE450.

 

pgeSieć łączności specjalnej bazująca na technologii LTE450 podniesie bezpieczeństwo zdalnej komunikacji m.in. z licznikami energii elektrycznej oraz urządzeniami telemechaniki. Zapewni również jednolitą łączność głosową pracownikom centralnej i oddziałowych dyspozycji mocy. Niezawodna sieć łączności szerokopasmowej (LTE450) jest elementem niezbędnym do realizacji obecnych i przyszłych zadań Operatora Sieci Dystrybucyjnych takich, jak: usługi inteligentnej sieci energetycznej (ang. Smart Grid) czy inteligentnej sieci zarządzającej pomiarami i zużyciem energii (ang. Smart Metering).

W ramach podpisanej Umowy Strony zobowiązały się do zakupu, wdrożenia i zintegrowania koniecznych dla wybudowania sieci łączności specjalnej komponentów, usług oraz systemów.

Sieć wybudowana zostanie w oparciu o technologię LTE z wykorzystaniem częstotliwości 450 MHz, dla której rezerwację pasma częstotliwości do zastosowań w energetyce posiada Spółka PGE Systemy. Budowana sieć łączności specjalnej umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa, sprawności i efektywności pracy sieci dystrybucyjnej na obszarze działania PGE Dystrybucja. Wykorzystanie nowoczesnej łączności jako komponentu inteligentnych sieci, poprawi czas lokalizowania i naprawiania awarii występujących w sieci dystrybucyjnej, co jest istotne ze względu na dynamikę zmian atmosferycznych. Budowa sieci łączności specjalnej LTE450 pozwoli na zapewnienie wydajnych kanałów komunikacyjnych do milionów liczników zdalnego odczytu (ang. Smart Meter), które instalowane będą w najbliższych latach w PGE Dystrybucja. Do 2030 roku spółka zamierza wyposażyć w liczniki zdalnego odczytu wszystkich odbiorców energii elektrycznej z obszaru swojego działania.

Technologia LTE zapewnia, oprócz łączności głosowej, niezbędną w obecnych czasach łączność szerokopasmową. Nowoczesna łączność LTE450 , zwiększy bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej oraz pozwoli na skrócenie czasu lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w spółce projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców PGE Dystrybucja zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej, umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Umowa z PGE Dystrybucja na wspólną realizację Programu LTE450 jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanych w PGE prac związanych z budową sieci łączności. Koordynacja tego Programu z projektem Zdalnego Odczytu Liczników prowadzonym w PGE Dystrybucja, usprawni realizację obydwu zadań inwestycyjnych. Jestem przekonany, że dzięki naszej wspólnej pracy oba projekty zakończymy z sukcesem. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działania Programu LTE450 oraz w przygotowanie umowy, którą dziś zawarliśmy – uzupełnił Krzysztof Jarosz, prezes zarządu PGE Systemy

Rok 2022 jest niezwykle istotny dla Programu LTE450 – oprócz umowy z PGE Dystrybucja, realizujemy najważniejsze przetargi na dostawę sprzętu i zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla sieci LTE450. Harmonogram Programu LTE450 przewiduje wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług łączności w sieci LTE450, a następnie dalsze rozszerzanie zasięgu oraz rozwój nowych usług przeznaczonych dla energetyki. Przewidujemy także w przyszłości realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla podmiotów z sektora energetyki – dodał Szymon Ferens, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Na bazie sieci LTE450 będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym, czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie. Uruchomienie sieci łączności specjalnej LTE 450 na całym obszarze PGE Dystrybucja wpisuje się w kierunki określone w Polityce energetycznej Polski do roku 2040 r., których celem jest m.in. rozwój OZE i rynku energii elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej, jest też jednym z najważniejszych projektów w Grupie PGE, zawartych w strategii firmy.

 

Źródło: pgedystrybucja.pl