Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Od kilku lat bardzo dużo mówi się o rozwoju cyfrowym (digitalizacji). Proces ten dotyczy większości branż, w tym energetyki. Aby transformacja cyfrowa nabrała większego tempa i stała się sukcesem, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Istotną rolę w tym procesie odegra Cellnex – największy w Europie, a także w Polsce, operator infrastruktury pasywnej i dostawca sieci wydzielonych.

 

Zrównoważone wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej

Cellnex Telecom to wiodący europejski operator bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, który obecny jest na 12 rynkach europejskich, w tym w Polsce. Celem spółki jest stworzenie platformy infrastruktury telekomunikacyjnej, która będzie służyć rozwojowi cyfryzacji w Europie. Działalność Cellnex w Polsce obejmuje budowę, zarządzanie i rozbudowę infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowej. Cellnex Poland posiada już ponad 15 000 wież, dzięki czemu stał się największym operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej na polskim rynku.

– Obecnie firmy, rządy i konsumenci poświęcają coraz więcej uwagi zrównoważonym rozwiązaniom. Jako Cellnex odpowiadamy na ich potrzeby, oferując budowę i zarządzanie sieciami prywatnymi dla biznesu i administracji publicznej (np. kolej, drogi, węzły komunikacyjne), w tym zarządzanie sieciami krytycznymi (np. służby mundurowe, firmy energetyczne), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mówi Catherine Gull, Dyrektorka ds. rozwoju nowego biznesu w Cellnex Telecom. – Zapewniamy infrastrukturę pasywną na zasadzie neutralności (współdzielenia) wielu operatorom. Taki model pozwala wykorzystywać istniejące lokalizacje, bez konieczności budowania wielu nowych wież. Dzięki temu jest zdecydowanie bardziej opłacalny finansowo i odpowiedzialny środowiskowo.

 

cellnex2

 

Cellnex ważnym partnerem dla Polski

Polska stoi u progu wielkiej modernizacji cyfrowej. Znaczne środki z KPRW i innych funduszy krajowych zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury energetycznej, transportowej oraz cyfrowej. Pokrycie białych plam w Polsce jest ważną częścią planów polskiego rządu (zawartych np. w KPO) i pozwoli zwiększyć zasięg łączności i inkluzywność na terenie kraju. Budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury telekomunikacyjnej ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia cyfrowej transformacji krytycznych sektorów w Polsce (m.in. energetyki i transportu). Rosnące zapotrzebowanie na nieprzerwanie dostępną ale też coraz bardziej zieloną energię elektryczną będzie wymagało wysokiej jakości usług i gwarancji niezawodnej łączności.

Cellnex posiada wszelkie atuty, aby stać się partnerem modernizacji cyfrowej infrastruktury w Polsce. Neutralne, niezawodne, wydajne, responsywne — tak oceniają nasze usługi partnerzy komercyjni i publiczni, z którymi współpracujemy na wielu rynkach europejskich – podkreśla Catherine Gull. – Działamy w Polsce zaledwie od 2 lat. Jesteśmy jednak inwestorem długoterminowym, o czym świadczą zawarte przez nas umowy oraz zobowiązania inwestycyjne.

Cellnex to operator neutralny, którego partnerzy biznesowi korzystają z oszczędności finansowych, jakie zapewnia wspólna infrastruktura. Przedsiębiorstwo oferuje elastyczne modele finansowe dostosowane do potrzeb klientów, kompleksowe usługi od projektu, budowy, uruchomienia po konserwację i eksploatację infrastruktury, a także własne aktywa i środki finansowe w celu pokrycia kosztów, co może być atrakcyjnym rozwiązaniem, dla wielu potencjalnych partnerów.

 

cellnex1

 

Sieć telekomunikacyjna wspomaga automatykę i zdalne sterowanie siecią energetyczną

Radiowa sieć telekomunikacyjna pozwala zwiększyć możliwości sterowania i monitorowania sieci energetycznej, co jest warunkiem niezbędnym do cyfryzacji i wprowadzenia rozproszonych systemów energetycznych. Oprócz tego jest to jedyny sposób na realizację procesu 3D w energetyce, czyli jej digitalizacji, dekarbonizacji oraz decentralizacji.

Swoje doświadczenie w sektorze energetyki Cellnex pozyskał m.in. w Hiszpanii. Jednym z klientów jest spółka Enel, która obecnie stosuje nie tylko system TeleControl do kontroli linii wysokiego i średniego napięcia, ale także wewnętrzną sieć głosową i wideo do komunikacji w terenie i teleusług danych, takich jak pomiary, dostęp i zarządzanie. Cellnex oferuje również budowę sieci komunikacyjnych służących wyłącznie potrzebom komunikacyjnym dla sektora dystrybucji energii (głos i dane) z wdrożonymi specjalnymi funkcjami, takimi jak: PTT, priorytety dla poszczególnych usług i kategorii użytkowników, protokoły CAT-M lub NB-IoT do zbierania danych.

To niejedyne usługi, jakie świadczymy energetyce. Możemy wdrożyć usługi w dowolnym zakresie pasma przydzielonego klientowi przy użyciu technologii odpowiedniej dla danego projektu, integrujemy systemy starszych generacji (np. Tetra) z nowoczesnymi jak LTE i 5G, przenosimy rozwiązania programowe do chmury prywatnej czy wykorzystujemy zapasową moc przetwarzania uniwersalnych modułów przetwarzania w stacjach bazowych w celu wdrożenia obliczeń brzegowych dla aplikacji użytkownika i uzyskania dzięki temu najkrótszego czasu odpowiedzi. To kluczowe dla przełączanie sieci i unikania turbulencji (np. powstawania wysp z przesunięciem fazowym) spowodowanych odmienną od dotychczasowych rozwiązań pracą rozproszonych zasobów wynikających z wprowadzania energii odnawialnej – wyjaśnia Catherine Gull.

Cellnex zapewnia:

  • niezawodną łączność w codziennych operacjach oraz w sytuacjach awaryjnych – sieć nadal działa przez wymagany czas w przypadku zaniku zasilania. Co istotne, łączność jest gwarantowana nawet w odizolowanych punktach sieci energetycznej, takich jak elektrownie,
  • kontrolę dostępu i bezpieczeństwo sieci na najwyższym poziomie zgodnym z wymaganiami dla infrastruktury krytycznej.

Przykładem takiego projektu jest m.in. sieć o znaczeniu krytycznym dla tunelu la MAT: 8,6 km dla linii elektrycznej wysokiego napięcia łączącej Hiszpanię i Francję.

 

Doświadczenie Cellnex w LTE450 dla energetyki

Po przejęciu fińskiej firmy Edzcom (Ukkoverkot) w 2020 r. Cellnex stał się liderem dedykowanych sieci prywatnych w Europie. Ukkoverkot był pierwszym operatorem na świecie, który zbudował i zarządzał krajową siecią LTE450 w Finlandii. Sieć została zbudowana we współpracy z Huawei, a następnie zmodernizowana przy udziale Nokia. Zespół odpowiedzialny za sieć LTE450 w Finlandii jest gotowy do zaangażowania się w budowę podobnej sieci w Polsce.

 

Catherine Gull, Dyrektorka ds. rozwoju nowego biznesu w Cellnex Telecom, była Prelegentką podczas 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” – Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja, która odbyła się 22 czerwca 2022 r. w Warszawie. Podczas wydarzenia wygłosiła prezentację pt. „Rozwiązania Cellnex dla firm energetycznych”

 

© Artykuł sponsorowany